Zilzal Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Zilzal Suresi nedir? Zilzal Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Zilzal suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Zilzal Suresi

Zilzal Suresi Hakkında Bilgi

Zilzal Suresi; Kuran-ı Kerim’in 99. sûresidir. 8 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça Zilzal sözcüğü “depremler” anlamını taşır. Sûre hu sözcükle başladığı için bu adla bilinir. Birinci ayette deprem sözcüğü, genellikle kıyamet gününde insanlığın uyandırılması için sarsılması anlamını içerdiği biçimde yorumlanır. Sûrenin tümü: Yer şiddetle sarsıldığı, ağırlıklarını dışarıya çıkardığı, insan “Bana ne oluyor” dediğinde işte o gün yer bildiklerini anlatacaktır. Çünkü Rabbi ona vahyetmiştir. O gün insanlar işlediklerini kendilerine gösterilmesi için gerisin geriye gelirler. Kime zerre kadar iyilik yapmışsa, ödülünü görür. Kim zerre kadar kötülük yapmışsa, o da cezasını görür.”

Zilzal Suresi’nde temel olarak kıyamet kopması anındaki dehşet verici hallerden söz edilmektedir. Sure, yerin büyük bir sarsıntı ile sarsılacağı ve içindeki ağırlıkları dışarı atacağı ifadeleri ile başlamaktadır. Surede ayrıca dünyada işlenen hayır ve şerrin karşılığının ahirette ödül ya da ceza olarak alınacağı vurgulanmıştır.

Zilzal Suresi ile ilgili bir hadise göre, bir sahâbî Resûlullah’ın huzuruna gelip kendisine Kur’an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber “elif lâm râ'”, “hâ mîm” veya tesbih kavramıyla başlayan sûrelerden okumasını söylemiş, sahâbî bunların her biri için, “Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış” şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sûre okutmasını talep etmiştir. Resûl-i Ekrem ona Zilzâl sûresini okutmuştur. Sahâbî okumasını bitirince, “Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilâve etmeyeceğim” demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur”.

Zilzal Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

Advertisement
 • 1- Yer, kendi sarsıntısıyla sarsıldığı,
 • 2- Yer, ağırlıklarını dışa çıkardığı,
 • 3- Ve insan: “Buna ne oluyor?” dediğinde;
 • 4- O gün, haberlerini anlatacaktır.
 • 5- Çünkü Rabbin, ona vahyetmiştir.
 • 6- O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.
 • 7- Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.
 • 8- Artık kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse, onu görür.

Arapçası

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • 1- İza zülziletil erdu zilzaleha
 • 2- Ve ahracetilerdu eskaleha
 • 3- Ve kalel insanü ma leha
 • 4- Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
 • 5- Bienne rabbeke evha leha
 • 6- Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
 • 7- Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
 • 8- Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah


Leave A Reply