1. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı’nın Genel Durumu Kısaca

0

1. Dünya Savaşı’na girmeden önce Osmanlı Devleti’nin genel durumu nasıldır? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşananlar özet.

Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

Osmanlı Devleti 19. yüzyılda eski gücünden oldukça uzaklaşmıştı. Bunda özellikle Avrupa’da meydana gelen önemli olaylar ve bu olayların etkileri önemli rol oynamıştır. Bu olaylar;

Sanayi İnkılâbı (1750-1830)

18. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi İnkılâbı’ yla beraber kas gücü ile üretim bitmiş, fabrikalarda seri üretim devri başlamıştır. Kapitülasyonların olumsuz etkisiyle beraber Osmanlı Devleti açık pazar haline gelmiştir. Sanayileşme sürecini tamamlamayan Osmanlı Devleti’nde ekonomi oldukça zora girmiştir.

Fransız İhtilali (1789)

1789 yılında Fransa’da meydana gelen ihtilalle beraber eşitlik, özgürlük, adalet ve milliyetçilik kavramları tüm Avrupa’yı etkiledi. Özellikle milliyetçilik akımları Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını hızlandırdı.

Sömürgecilik

Sanayi İnkılabı’yla beraber hammadde ve pazar ihtiyacı oldukça artmıştır. Bu iki ihtiyacı karşılamak isteyen Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin topraklarına göz dikmiştir.

Bütün bunlar bir araya geldiğinde Osmanlı Devleti I.Dünya Savaşı’ndan önce çok büyük toprak kayıpları yaşamıştır. Bu toprak kayıpları şöyle sıralanabilir:

1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsız oldu.

1830 Fransa Cezayir’i işgal etti.

1878 Berlin Antlaşması’yla Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız oldu.

1878 İngiltere, Kıbrıs’a yerleşti.

1881 Fransa, Tunus’u işgal etti.

1882 İngiltere, Mısır’ı işgal etti.

1908 Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.

1908 Avusturya, Bosna-Hersek’i topraklarına kattı.


Leave A Reply