11 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

11 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu on birdir? Trafik kodu 11 olan Bilecik’in tüm ilçelerinin plaka kodları.

11 plaka bilecik

11 Plaka Kodu = Bilecik İline Aittir

Aşağıda 11 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Bozüyük
  • Bozüyük / 11 DC 001 – 11 DZ 999

Bozüyük; Bilecik İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 1 bucağı (Dodurga), 43 köyü vardır. İlin güneyinde; kuzeyden ilin Pazaryeri ve Söğüt, doğudan Eskişehir’in Merkez, güneyden Kütahya’nın Merkez ve Tavşanlı, batıdan Domaniç ve Bursa’nın İnegöl ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları oldukça engebelidir. Yükselti 750-800 m’ye ulaşır. Sakarya Irmağı’na bağlanan Karasu ve Sarısu çayları ilçe topraklarını sular. Vadi tabanlarında tarıma elverişli düzlükler uzanır. Karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 10-11°C, yağış tutarı 500-550 mm’dir. Meşe, çam, köknar ve kayın ormanları doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım, hayvancılık ve son yıllarda gelişen endüstriye dayanır. Buğday, arpa, mısır, nohut, fiğ, fasulye, şekerpancarı ve ayçiçeği; meyvelerden elma ve erik yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerdir. Seramik, kereste, mozaik, kiremit ve tuğla gelişmekte olan endüstri dalları arasındadır.

Bilecik-Eskişehir Karayolu ve Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 745 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 35 km uzaklıktadır. 30 Nisan 1926’da ilçe yapıldı.

Merkez
  • Merkez / 11 AC 001 – 11 AZ 999
  • Merkez / 11 DA 001 – 11 DA 999
  • Merkez / 11 EA 001 – 11 EZ 999
  • Merkez / 11 TA 001 – 11 TZ 999
Osmaneli

Bilecik İli Hakkında Bilgi :

BİLECİK, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin birleştikleri kesimde yer alan bir ilimiz ve bu ilin merkezidir. Kuzeyde Sakarya, doğuda Bolu ve Eskişehir, güneyde Kütahya, batıda Bursa illeriyle çevrilidir.

Bilecik ilinde fazla yüksek dağlar görülmez. En önemli akarsuyu, Sakarya’dır. Topraklarının % 17’si ormanlıktır. Tarıma ayrılan topraklar % 33’ü bulur. Başlıca ürünleri tahıl, bilhassa Karasu vadisinde meyvacılık ve şeker pancarıdır.

İl merkezi Karasu vadisinde kurulmuştur.Başlıca tarihî eserleri şunlardır: Osman Gazi ve Orhan Gazi camileri, Şeyh Edebali türbesi, Argilion adlı eski bir şehir yıkıntısı.

Bizans devrinde bugünkü şehrin bulunduğu yerde Belekoma kalesi vardı. Osmanlı devletinin beşiği de bu topraklardadır. Kurtuluş Savaşı sırasında Bilecik iki defa Yunan işgaline uğramış, Büyük Taarruz sırasında kurtarılmıştır.


Leave A Reply