12 Eylül 1980 Darbesi ve 1982 Anayasası

0
Advertisement

12 Eylül 1980 darbesi ile ardından gelen 1982 anayasası ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız.

12 Eylül 1980 Darbesi
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi

1974 Genel Affından sonra Türkiye’de siyasi partiler arasındaki kutuplaşmalar giderek artarken toplumsal gerilmeler ve çatışmalarda yurt geneline yayıldı. (1977 Taksim 1 Mayıs Olayı, 1978 Kahramanmaraş ve 1980’deki Çorum Olayları) Bu genel çatışma ortamında birçok politikacı, gazeteci, iş adamı, sendikacı, öğretim görevlisi ve yüzlerce genç öldürülmüştür. Bu durum 12 Eylül 1980 askeri darbesine zemin hazırlayacaktır.

1982 Anayasası

Yeni Anayasa, 12 Eylül müdahalesini gerçekleştiren askeri gücün yeni rejim üzerindeki otoritesini bir süre daha geçerli kılacak hükümler getirmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın 6 ayda seçilememesi deneyimi de göz önünde tutularak Cumhurbaşkanı seçme işlemi kolaylaştırılmıştır. Ayrıca Yeni dönemde cumhurbaşkanına geniş sorumluluk yüklenmiş, böylece sistem içerisinde cumhurbaşkanının etkisi artırılmıştır.

Advertisement

1982 Anayasası ile yargı gücü ve yargı denetimi yürütme karşısında gerilemiştir. Cumhurbaşkanı yüksek yargıç atamalarında yetki sahibi olmuştur.

Temel hak ve özgürlükler yeni dönemin anlayışına uygun olarak düzenlenmiştir. Anayasa’da bütün hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği anlayışı vardır. (Düşünce, bilim, sanat özgürlükleri ve diğer özgürlükler de bunlar içerisindedir.)

Toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma, sendikal faaliyetler ve partilerle ilgili özgürlükler konusunda sayısız yasaklama ve kısıtlamalar getirilmiştir.


Leave A Reply