18. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun Sınırları

0
Advertisement

Gerileme devrinin sonlarında yani 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun sınırları ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız.

18. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun Sınırları

Osmanlı İmparatorluğu gerileme devrinde (1683 – 1792) batıda birçok topraklar kaybetmesine karşın, bu devrin sonunda gene dünyanın en büyük imparatorluğu idi. 1791 ve 1792 tarihlerinde imzalanan Ziştovi ve Yaş antlaşmaları ile Osmanlı devleti kuzeyde Kırım’ı Ruslara bırakarak Dinyester (Turla) ırmağına kadar çekilmişti. Avusturya kesiminde ise Tuna ve Sava ırmaklarının geçtiği hat, sınır kesilmişti.
18. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun Sınırları
Doğuda, Kafkasya’da Kuban ırmağının denize döküldüğü yerden başlayarak Kafkas dağlarının güneyindeki topraklar, Osmanlı devletinde, Kuzey ve Doğu Kafkasya ise Rusya’da, Azerbaycan da İran’da kalmıştı. İran sınırı, 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasına göre 1746 yılında yeni baştan düzenlenmişti. Bu sınır Zagros dağları boyunca uzanarak İran körfezine ulaşıyordu.

Güneyde ve Güney doğuda, Irak, Arabistan, Mısır, Trablusgarp, Tunus ve Cezayir Osmanlı İmparatorluğunun ülkelerindendi. Akdeniz’de ise Sicilya adasının güneyinden geçen bir hat, Adriya denizine, oradan da Bosna’nın yukarısında Sava ırmağına ulaşıyordu.


Leave A Reply