27 Aralık, Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi: Türkiye Cumhuriyeti Başkentinin Doğuşu

0

27 Aralık’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin belirlenmesinin başlangıcıydı. Bu yazıda bu önemli olayın detaylarını ve tarihsel önemini keşfedin.

27 Aralık - Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi

27 Aralık – Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sonunda yenik sayıldı. Mondros Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Yüzyıllardır “Hasta Adam” dedikleri Osmanlı Devleti’nin topraklarını, anayurdu, Anadolu’yu Sevr Antlaşmasfyla paylaştılar.

Sevr Antlaşmasıyla yurdunun düşmanların eline geçmesine Türk ulusu karşı çıktı. Yer yer kurtuluş örgütleri kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Türk ulusunun Sevr antlaşmasına, onu imzalayan padişaha karşı savaş başlattılar. Mustafa Kemâl, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Oradan Erzurum’a gitti. Erzurum Kongresi’ni, ardından Sivas Kongresi‘ni topladı. “Yurdun bölünmezliğini milletimizin azim ve kararının kurtaracağı, Ya istiklâl, ya ölüm.” kararları alındı… Sivas Kongresi’nde seçilen 14 kişilik Temsil Heyeti 18 Aralık 1919’da Sivas’tan Ankara’ya gitmek üzere üç otomobille yola çıktı. Temsil Heyeti ve onun başkanı Mustafa Kemâl’e geçtikleri kasabalarda, şehirlerde büyük karşılama törenleri düzenlendi. Ankara’da seymenler karşıcı çıktı. Halk Anafartalar kahramanı Mustafa Kemâl’e güvenini, bağlılığını gösterdi; sevgiyle, coşkuyla karşıladı.

Temsil Heyeti, 27 Aralık 1919’da soğuk bir günde Ankara’ya ulaştı. Ankaralılar Dikmen sırtlarına sel gibi aktılar, tek kurtuluş umutlarını sevgiyle, coşkuyla bağırlarına bastılar. O günden sonra Ankara, ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve Türk Cumhuriyeti’nin başkenti oldu.

Atatürk, Anadolu’nun bağrında, bir kartal yuvası gibi yer alan bu eski kenti ç sevdi. Cumhuriyet devrinde yeni yollarla, yapılarla bozkırımızda Atatürk Orrr Çiftliği’ni kurdu.

Ankaralılar Mustafa Kemâl’i 5 Ekim 1922’de “Onursal Hemşehri” ilân ettiler. Mustafa Kemâl “Ankaralı” olmayı kabul etti. Ankaralıların oylarıyla her dönem milletvekili seçildi.

TBMM, 14 milletvekili ile o zamanki Dışişleri bakanımız İsmet inönü’nün önerisiyle 13 Ekim 1923’te: “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara şehridir.” yasas kabul etti. Anayasa’mızın 3. maddesi: “Türkiye Devleti’nin… başkenti Ankara’dır” demektedir. Atatürk, başkent Ankara’da, Anıtkabir’de Ankara’lı hemşehrilerinin gönlünde yatmaktadır.


Kaynak – 2

Türkiye Cumhuriyeti Başkentinin Ankara Olarak Belirlenmesi

Temsil Heyeti ve Ankara’nın Önemi

1919 yılının sonlarında, Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı sonunda yenik düştü ve Mondros Antlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşma ile Osmanlı toprakları paylaşılacaktı, ki bu durum Türk ulusunun büyük bir direnişe girişmesine yol açtı. Sevr Antlaşması adı verilen bu paylaşım planına karşı çıkıldı ve kurtuluş örgütleri kuruldu. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Türk ulusunun bağımsızlığını savunmak amacıyla Sevr Antlaşması ve onu imzalayan padişaha karşı bir mücadele başlattı.

Mustafa Kemal ve Milli Mücadele

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’nin önderi oldu. Bu süreçte Erzurum ve Sivas Kongreleri düzenlenerek ulusal bağımsızlık için kararlar alındı. Sivas Kongresi’nde seçilen 14 kişilik Temsil Heyeti, 18 Aralık 1919’da Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. Bu yolculukları sırasında halk, onları büyük bir sevgi ve coşkuyla karşıladı. Bu olaylar, Ankara’nın ulusal kurtuluş mücadelesinin ve Türk Cumhuriyeti’nin başkenti haline gelmesinin temellerini atmıştı.

Ankara’nın Atatürk ile Özdeşleşmesi

Mustafa Kemal, Ankara’yı çok sevdi ve burada birçok önemli karar aldı. Cumhuriyet döneminde, bu şehirde Atatürk Orman Çiftliği gibi önemli kuruluşlar yer aldı. Ankaralılar, Mustafa Kemal’i 5 Ekim 1922’de “Onursal Hemşehri” ilan etti ve Atatürk de bu unvanı kabul etti. Ankara’nın, Türkiye Devleti’nin başkenti olması, 13 Ekim 1923’te kabul edilen bir yasa ile resmiyet kazandı.

Ankara’nın Başkent İlanı ve Atatürk’ün Anıtkabir’deki Yeri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 13 Ekim 1923’te kabul ettiği bir yasa ile Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmasını resmileştirdi. Bu tarihten itibaren, Ankara ulusal hükümetin merkezi oldu. Atatürk de bu şehirde halkın gönlünde yatmaktadır ve Anıtkabir, Ankara’nın sembolü haline gelmiştir. Bu tarihten sonra, Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak kök saldı ve modern bir başkent olarak gelişti.


Leave A Reply