32 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0
Advertisement

32 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu otuz ikidir? Trafik kodu 32 olan Isparta’nın tüm ilçelerinin plaka kodları.

32 Plaka Isparta

32 Plaka Kodu = Isparta İline Aittir

Aşağıda 32 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Eğirdir
 • Eğirdir / 32 EH 001 – 32 EH 999
 • Eğirdir / 32 EL 001 – 32 EZ 999
Gelendost
Keçiborlu
 • Keçiborlu / 32 K 0001 – 32 K 9999

Keçiborlu; Isparta İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 14 köyü vardır. İlin batısında; kuzeyden Uluborlu, doğudan Atabey, güneyden Burdur Gölü ve Merkez, batı-kuzeybatıdan Afyonkarahisar’ın Başmakçı, Dinar ilçeleriyle çevrilidir.

Güneybatıdan Söğüt, kuzeydoğudan Barla dağlarının uzantıları, ilçe topraklarının yüzey şekillerini belirler. Yükselti, 1.200-1.900 m arasında değişim gösterir. Güneybatıda deniz düzeyinden 850-900 m yükseltili ova uzanır. Kuzeydoğuda tepelerden doğan, ilçe merkezinin yakınlarından geçerek Burdur Gölü’ne dökülen Keçiborlu Deresi, ilçenin başlıca ırmağıdır. Güneyinde Burdur Gölü, Burdur İli sınırı üzerindedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış tutarı 500-550 mm’dir. Meşe, kızılçamdan oluşan seyrek ormanlarla makilikler, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Tarım (buğday, arpa, nohut, fiğ, fasulye, şekerpancarı, afyon, patates, soğan, elma, üzüm, armut), hayvancılık (koyun, keçi), yeraltı kaynakları, halı dokumacılığı, gülyağı üretimi, başlıca gelir kaynaklarıdır. Zengin kükürt yatakları vardır. Afyonkarahisar-Isparta Karayolu’ndan 1 km. içeride deniz düzeyinden 1.010 m. yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 79 km. uzaklıktadır. Afyonkarahisar-Isparta Demiryolu, ilçeden geçer.

Merkez
 • Merkez / 32 AC 001 – 32 AZ 999
 • Merkez / 32 C 0001 – 32 C 9999
 • Merkez / 32 DA 001 – 32 DZ 999
 • Merkez / 32 FA 001 – 32 FZ 999
 • Merkez / 32 HA 001 – 32 HZ 999
 • Merkez / 32 MA 001 – 32 MA 999
 • Merkez / 32 S 0001 – 32 S 9999
 • Merkez / 32 T 0001 – 32 T 9999
Senirkent
 • Senirkent / 32 NA 001 – 32 NZ 999
Şarkikaraağaç
 • Şarkikaraağaç / 32 SA 001 – 32 SZ 999
Uluborlu
 • Uluborlu / 32 UA 001 – 32 UZ 999

Uluborlu; Isparta İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 4 köyü vardır. İlin batısında; batı ve kuzeyden Afyonkarahisar’ın Dinar, kuzeydoğudan ve doğudan ilin Senirkent, güneyden Atabey ve Keçiborlu, batı ve kuzeyden Afyonkarahisar’ın Kızılören ve Dinar ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

İlçe toprakları dağlıktır. Kuzeyde Karakuş Dağları’nın batı uzantıları 2.100 m’ye yükselir. Güneydeki Barla Dağı’ nın batısındaki Kapıdağ Tepesi 2.447 m’dir. Orta bölümdeki düzlüklere Gençali Ovası adı verilir. Bu düzlüklerde yükselti 1.100 m’yi geçmez. Ova, güney yönünde alçalır. Önemli bir akarsuyu yoktur. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçen karasal iklim egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış 740 mm’dir. Yamaçlarda meşe, ardıç ve karaçam topluluklarına rastlanır. Ekonomi; tarım, hayvancılık ve dokumacılığa dayanır. Tarımsal üretim fazla değildir. Sığır, koyun ve keçi beslenir. Halıcılık çok yaygındır. Gülcülük ve gül yağı üretimi, bir başka önemli gelir kaynağıdır. Gençali Ovası’nın güneybatı ucunda, deniz düzeyinden 1.160 m yükseltide, Isparta-Konya Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 63 km uzaklıktadır.

Yalvaç
 • Yalvaç / 32 EA 001 – 32 ED 999
 • Yalvaç / 32 EK 001 – 32 EK 999
 • Yalvaç / 32 YA 001 – 32 YZ 999


Leave A Reply