9. Sınıf Dil Anlatım Konuları

0
Advertisement

9. Sınıf Dil Anlatım Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Dil Anlatım dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

1. İletişim
* Basın Hürriyeti
2. İnsan, İletişim ve Dil
3. Dil – Kültür İlişkisi

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1.Dillerin Sınıflandırılması
2. Türk Dilinin Tarihî Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

SES BİLGİSİ – TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

Advertisement

1. Türkçenin Ses Özellikleri
2.Telâffuz (Söyleyiş)

KELİME BİLGİSİ

1. Kelimede Anlam ve Kavram
2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
2. 1. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
2. 2. Kelimelerde Anlam Değişmeleri
3. Kelime Grupları

CÜMLE BİLGİSİ

1. Cümlede Anlamın Oluşumu
2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
2.1. Haber Cümleleri
2.2. Dilek- İstek Cümleleri
2.3. Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
2. 4. Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk – Olumsuzluk
3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

PARAGRAF BİLGİSİ

Advertisement

1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
2. Paragrafta Yapı
3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
5. Metin ve Paragraf


Leave A Reply