Açlık, Acıkmak Aç Kalmak İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

2

İçinde açlık, aç olmak kelimesi geçen, açlık ile ilgili deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Açlık hakkında deyimler ve anlamları.

Açlık İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Açlık İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • ***acından ölmek
  1) çok acıkmak; 2) aşırı derecede yoksul olmak.
 • ***aç açık kalmak
  yoksulluk içinde, evsiz barksız kalmak.
 • ***aç doyurmak
  yoksulları beslemek.
 • ***aç kalmak
  1) karnını doyuramamak: Fatma’nın yemek çantası olmasaydı, dün kalmıştım. -F. R. Atay. 2) yoksulluğa düşmek.
 • ***aç kurt gibi
  büyük bir istekle.
 • ***aç susuz kalmak
  1) yoksulluktan yaşayamayacak bir duruma gelmek; 2) yoksul bir duruma düşmek.
 • ***açlığını öldürmek
  lık duygusunu yatıştırmak: Kaldırılmış harman yerlerinden buğday toplayıp lığımızı öldürdük. -O. Kemal.
 • ***açlık çekmek
  yoksulluk içinde bulunmak.
 • ***açlıktan gözü (gözleri) dönmek (kararmak)
  çok acıkmak: Bu akşam lıktan gözü dönmüş bir hâlde bir evin mutfağına girmişti. -S. F. Abasıyanık.
 • ***açlıktan imanı gevremek
  çok acıkmak.
 • ***açlıktan nefesi kokmak
  yoksulluk içinde bulunmak.
 • ***açlıktan ölmek
  dayanılmaz derecede acıkmak, çok acıkmak.
 • ***açlıktan ölmeyecek kadar
  çok az: lıktan ölmeyecek kadar yiyor.
 • ***tok evin aç kedisi
  gereksinimi olmadığı hâlde gözlülük eden.
AÇLIK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI 

Örnek Atasözleri

Aç Kurt Yavrusunu Yer

“Aç Kurt Yavrusunu Yer” Atasözünün Anlamı

ANAFİKİR: Aç olanın açlığını gidermek için yapamayacağı şey yoktur. Açın gözü kararmıştır, karnını doyurmak için ölümü bile göze alarak kendisinden kat kat güçlü olan yaratıklarla boğuşur.

Açlığın sonucunda, kurtların yavrularını yiyebilecek kadar canavarlaşabileceği düşüncesiyle, açlığın gücü anlatılmak istenmektedir. Yoksa hayvanlar arasında geçerli kabul edilebilen bu kuralı insanlar için de genelleştirmek mümkün değildir. Ancak buradaki açlık ile, insandaki doyumsuzluk anlatılmaya kalkılırsa, gerçek payı bulmak mümkündür. Çevremizde, tutkuları yüzünden yuvasını dağıtan, eşini ve çocuklarını ölüme terk eden, hatta onları öldüren kişileri görebiliyoruz.


2 yorum

Leave A Reply