Adalet İle İlgili Cümleler, İçinde Adalet Kelimesi Geçen Cümleler

0
Advertisement

Adalet ile ilgili cümleler. Adalet kelimesi içeren “Adalet” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Adalet İle İlgili Cümleler

Adalet İle İlgili Cümleler

 1. *** Çocuklara karşı adaletli davranmazsan onlardan ilerde nasıl adil birer insan olmalarını bekleyebilirsin ki?
 2. *** Adalet dünya üzerindeki tüm insanların ihtiyacı olan birşeydir.
 3. *** Bu adaletsiz dünyada adaletli çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz.
 4. *** Eşitlik her zaman adalet anlamına gelmez.
 5. *** Adaletin olmadığı bir ülke çökmeye mahkumdur.
 6. ***Benimkisi tüm insan için olan bir adalet arayışıdır.
 7. *** Eski Yunan düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır.
 8. *** Adaletin olmadığı bir yerde hak, hukuktan bahsetmek mümkün değildir./blockquote>
 9. *** Bir üst mahkemeye gidip adalet aramaya devam edeceğim.
 10. *** Hukuk okuyarak dünyada adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak istiyorum.
 11. *** Sana karşı her zaman adil olmaya, adaletli davranmaya çalıştım.
 12. *** İş yerim Adalet Sarayı’nın hemen karşısında.
 13. *** Adaletin olmadığı bir dünyada zayıfların ezilmesi gayet normaldir.
 14. *** Latin Amerika’daki insan haklan hareketleri arasında eşgüdüm sağlamak amacıyla 1974’te kurulan Barış ve Adalet adlı ekumenik örgütün genel sekreterliğini yaptı.
 15. *** Bu araştırmalar sonucunda Adalet Bakanlığı, 1949’da AT & T aleyhinde Sherman Antitröst Yasası uyarınca dava açtı; isteklerinden birisi Western Electric’in Bell Sistemi’nden ayrılmasıydı.
 16. *** Bir kişinin yaptığı hatayı işkence görerek çekmesi adalet ve hukuk kavramlarına yapılmış açık bir saldırıdır.


Leave A Reply