Ağız İçi Epitel Hücrelerin Mikroskopla İncelenmesi

0
Advertisement

Ağız içi epitel hücrelerin mikroskopla incelenmesi nasıl yapılır? Gereken malzemeler ve izlenecek yol, açıklaması, hakkında bilgi.

Ağız İçi Epitel Hücrelerin Mikroskopla İncelenmesi

mikroskopAraç ve Gereçler

* Metilen mavisi veya iyot çözeltisi
* mikroskop
* Lâm ve lâmel
* Kürdan
*Kurutma kağıdı

Takip edilecek Yol

Yıkanmış ve kurulanmış bir lâm üzerine küçük bir damla su koyunuz. Temiz kürdanla yanağınızın içinden aldığınız numuneyi lâm üzerindeki suya karıştırınız. Üzerine bir damla metilen mavisi veya iyot çözeltisi ilave ediniz. Lâmelle kapatıp küçük objektifte inceleyiniz. Bu hücrelerden bazıları parçalanmış veya üst üste gelmiş olabilir. Bunlardan en uygununu görüş sahanıza getirerek büyük objektif ile gözleminizi sürdürünüz. Işık ayarını iyi yaDtığınız takdirde, hücrenin çekirdek ve sitoplâzması belirgin bir şekilde görülebilir. En iyi gördüğünüz birkaç hücrenin şeklini çiziniz.

Tartışma Soruları

a) Ağız içi epitel hücresi ile soğan zarı hücresi arasında bir fark görüyor musunuz? Bu farkı belirtiniz.
b) Hücrelerin yassı oluşu ile görevi arasında nasıl bir ilişki olabilir
c) Çekirdek çapının hücre çapına oranı nedir?


Leave A Reply