Ahiler ve Ahilik Nedir? Nasıl Kurulmuştur? Kültürleri Nasıldır?

0

Ahiler ve Ahiliğin tarihçesi. Ahilik nasıl kurulmuştur? Ahilerin yaşam felsefesi, görevleri, Ahilik kurumunun gelişimi, Osmanlıda Ahilik.

Ahilik Haftası

Ahilik Hakkında Bilgiler

Öncelikle ahi kelimesinin kökeninden bahsedersek, konuyla ilgili tarih sürecinde iki farklı iddia bulunmaktadır. İlk ortaya atılan iddia, bu kelimenin Arapça kökeninden geldiği ve Ahi kelimesinin Ahiyye kelimesinin tekil hali olan “ah” haline sonradan 1. tekil halini ifade eden “ya” ekinin ilavesiyle ahi şeklinde ifade edildiğidir. Bu ifadenin özü, anlam olarak “kardeşim” ifadesine gelmektedir.

Diğer iddia ise bu kelimenin Türkçedeki “akı” kelimesinin zaman içerisinde değişimi sonucu kelimenin son halinin ahi haline geldiği üzerinedir. Bu kelime, Osmanlı zamanındaki Ahi birliklerinde Ahi Baba şeklinde de ifade edilmiştir.

Ahilik Haftası İle İlgili Güzel Sözler - Kutlama Mesajları

Ahilik teşkilatı, Hacı Bektaş-i Veli’nin fikir babalığını yaptığı ve Ahi Evran tarafından kurulan bir tür dayanışma teşkilatıdır. Osmanlı döneminde ve bundan öncesinde de Selçuklu döneminde yaşayan Horasan kökenli olan Müslüman Türkmenlerin ekonomi alanında, ticaret alanında ve sanat alanında yetiştirilmelerini sağlayan ahilik teşkilatı; yetiştirdikleri bireylerin hem ekonomik açıdan hem de ahlaki açıdan eksiksiz bireyler olmalarını sağlamak adına çaba göstermiştir.

Yani sonuç olarak günümüzde yer alan pek çok esnaf odasıyla aynı mantık çerçevesinde varlığını sürdürmüş olan ahilik cemiyeti; bünyesinde bulunan her bireye iyi bir ahlak yapısını, doğrucu bir karaktere sahip olmanın gerekliliğini, yardımseverliğin hoşluğunu ve kardeşlik duygularının beslenmesinin güzelliğini öğretmeye gayret göstermiştir.

Ahilik

Ahilik Teşkilatının Özellikleri

Ahiler; Abbasi halifelerinin 34. olan Nası li-Dinillah’ın meslek haline getirdiği cömertlik esaslarını kendilerine kaide haline getiren dini inanışı kuvvetli kimselerdir. Ahi kelimesi Arapça kardeş anlamına gelir. Ahilerin başlıca özelliği cömertlik, gariplere yardım, zulme uğrayanları kurtarmak, iyilik etmektir.

Selçuklular zamanında gelişen Ahiler hükümdarlarının koruyucusu olmuşlar, daha sonraları esnaf teşekküllerini koruyarak onlara dayanmışlardır. Ahilik böylece bir nevi sosyal yardımlaşma kurumu görünüşünü almıştır. Sıkı bir disiplin içinde yaşayan Ahiler zorbaları yok etmeyi, yabancılara, misafirlere yardımı kendilerine vazife bilirlerdi. Sırasında hükümete bile yardım ettikleri olmuştur.

Ahilik Sözleri

Ahiler daima bellerinde kama taşır, şalvar giyerlerdi, başlarında da büyük bir serpuş bulunurdu. Serpuşlarının tepesinde 70 cm kadar uzunlukta beyaz bir şerit olurdu. Törenlere daima silahlı olarak katılırlardı. Ahiler arasında tanınmış müderris, kadı ve mevlevilerin bulunması bunların zamanın aydınlarını aralarına aldıklarını göstermektedir.

İbn-i Batuta’ya göre Ahiliğin, Rafızilikle bir ilgisi yoktur. Zaten oynadıkları rol bakımından da daima yapıcı olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda büyük faydaları görülen Ahilik, İmparatorluğun kuruluşundan sonra esnaf grupları olarak devam etmiştir.


Leave A Reply