Ahmet Kutsi Tecer Edebi Kişiliği

0
Advertisement

Ahmet Kutsi Tecer’in kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Ahmet Kutsi Tecer2in eserleri.

Ahmet Kutsi TecerYirminci yüzyılın en tanınmış yazarlarımızdan biridir. 1901’de Kudüs’te doğdu. İlköğrenimini önce orada, daha sonra Kırklareli’de yaptı. Ortaöğrenimini istanbul’da yaptıktan sonra istanbul Üniversitesi edebiyat fakültesinin felsefe bölümünden mezun oldu. öğrenimini ilerletmek için Paris’e gitti. Yurda dönüşünde önce Sivas, sonra Ankara liselerinde edebiyat, felsefe öğretmenliği yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı’nda birçok görevlerde bulunduktan sonra yıllarca istanbul liselerinde öğretmenlik yaptı. Galatasaray Lisesi’n den emekli oluşundan bir yıl sonra, 1967’de öldü.

Ahmet Kutsi Tecer, Türk şiirinde aruz ölçüsünün yerini hecenin aldığı yıllarda şiir yazmaya başlamıştı. Hece ölçüsünü de, daha çok, halk şiirine yatkın biçimde kullandı. Şiirlerinde halk şiirinin izleri, etkileri göze çarpar. O-nun şiirlerinde, yurt sevgisi, ülkenin güzellikleri, ulus sevgisi, ulusun kendine özgü yaşayışının çeşitli, renkli izlenimleri de yer alır. Kendisinin içten, özden, duygusal bir dili, anlatımı vardır.

Ahmet Kutsi Tecer nesir alanında da ürünler vermiş, çeşitli incelemeler, halk bilgisi (folklor) çalışmaları yapmıştır. Ayrıca, başarılı tiyatro eserleri de vardır. Bunlardan Köşebaşı büyük ün kazanmış, yabancı dillere de çevrilmiştir.

Ahmet Kutsi Tecer’in manzum-mensur eserleri şunlardır:

Şiirler (şiir kitabı); Köylü Temsilleri (inceleme); Koçyiğit; Kör oğlu (destansal tiyatro); Köşebaşı; (tiyatro); Bir Pazar Günü (tiyatro); Satılık Ev (tiyatro).

Advertisement

Leave A Reply