Ahmet Rasim Kimdir? Ahmet Rasim Eserleri

0

Ahmet Rasim kimdir ve ne yapmıştır? Ahmet Rasim’in hayatı, biyografisi, edebi kişiliği, eserleri ve Ahmet Rasim hakkında bilgi.

Ahmet Rasim

Advertisement

Ahmet Rasim Kimdir?

Ahmet Rasim, gazeteci, yazardır (d. 1864, İstanbul – ö. 21 Eylül 1932, İstanbul). Babasız büyüdü, mahalle mektebinden geçtiği Darüşşafaka’da orta öğrenimini bitirerek (1883) Posta İdaresi’nde memurluğa başladı, kısa bir süre sonra gazeteciliği seçerek Ahmet Mithat Efendi’nin Tercüman-ı Hakikat gazetesinde başladığı (1884) yazarlığını ölümüne kadar çeşitli gazetelerde sürdürdü; hemen hemen bütün dergilerde yazılar yayımladı.

1927-1932 döneminde İstanbul milletvekili olarak Meclis’te bulundu. Geçimini kaleminin ürünlerinden sağlayan bir gazeteci olarak hemen her türde eserler verdi. Öyküler, romanlar, inceleme ve araştırmalar yazdıysa da en çok günlük yaşam izlenimlerini ince dikkatlerle saptayan anı ve fıkralarıyla dikkati çekti. Bu tutumuyla özellikle söyleşi ve anılarında ömür dönemlerini başlıca özellikler ve ayrıntılı betimlemelerle canlandırarak usta bir yaşam tanıklığı yapmış oldu. Çevirileri, bilim ve tarih eserleri, birer büyük öykü yapısındaki tefrika romanları, Ahmet Mithat’ın etkisindeki popüler gazetecilik emeğinin yan ürünleri sayılır. Asıl başarısı kişisel yaşamının dikkatlerinden alan anı, fıkra ve söyleşilerinde görülür.

BAŞLICA ESERLERİ:

Roman ve Hikâyeleri

İlk Sevgi (1890)
Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi (1891)
Güzel Eleni (1891)
Mesakk-ı Hayat (1891)
Leyâl-i Izdırap (1891)
Mehalik-i Hayat (1891)
Endişe-i Hayat (1891)
Meyl-i Dil (1891)
Tecârib-i Hayat (1891)
Afife (1892)
Mektep Arkadaşım (1893)
Tecrübesiz Aşk (1893)
Numune-i Hayal (1893)
Biçare Genç (1894)
Gam-ı Hicran (1896)
Sevda-yı Sermedî (1895)
Asker Oglu (1897)
Nâkâm (1897)
Ülfet (1898)
Belki Ben Aldanıyorum (1909)
İki Güzel Günahkâr (1922)
İki Günahsız Sevda (1923)

Hatıraları

Gecelerim (1894)
Eski Maceralardan Fuhş-i Atik, 2 c. (1922)
Muharrir, Şair, Edip (1924)
Falaka (1927)

Advertisement

Mensur Şiirleri

O Çehre (1893)
Kitabe-i Gam, 3 c., (1897-98)

Fıkralar ve Makaleler

Külliyat-ı Say ü Tahrir: Makalât ve Musahabat, 2 c. (1909)
Külliyat-ı Say ü Tahrir: Menakıb-ı İslâm, 2 c. (1909-10)
Şehir Mektupları, 4 c. (1912-1913)
Tarih ve Muharrir (1913)
Cidd ü Mizah (1920)
Eşkâl-i Zaman (1918)
Gülüp Ağladıklarım (1924)
Muharrir Bu Ya (1926)

Tarihle İlgili Kitapları

Arapların Terakkiyat-ı Medeniyesi, 2 c. (1888)
Tarih-i Muhtasar-ı Beser (1887)
Eski Romalılar 3 c. (1887-1889)
Terakkiyat-ı İlmiye ve Medeniye (1887)
Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi, 4 c. (1910-1912)
İki Hatırat, Üç Şahsiyet (1916)
İstibdattan Hakimiyet-i Milliyeye, 2 c. (1924)

Seyahat Yazıları

Romanya Mektupları (1917)

Monografi

Matbuat Tarihine Medhal: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi (1927)

Tercümeleri

Edebiyat-ı Garbiyeden Bir Nebze (1886)
Cümel-i Hikemiye-i Ecnebiye (1886)
Cizvit Tarihi (1887)
Ezhâr-ı Tarihiye (1887)
Ürani (1891)
İki Damla Gözyaşı (1894)
Mathilde Laroche (1894)
La Dame aux Camelias (1895)
Karpat Dağlarında (1896)
Mızıkacı Yanko ve Kamyonka (1899)
Neşide-i Ruh (1899)
Ohlan Karısı (1900)
Kaptan Jipson (1902)
Madam Hardiber (1903)
Asya Kumsallarında (1904)

Advertisement

Okul Kitapları

Yeni Usul Sarf-ı Farisî (1888)
Küçük Tarih-i İslâm (1889)
Küçük Tarih-i Osmanî, 2 c. (1889)
Yeni Usul Muallim-i Sarf, 3 c. (1889)
Osmanlı Tarihi (1890)
Hesab-ı Tedricî (1890)
İmlâ-yı Osmanî (1890)
Müptedi (Sadece adı biliniyor)
Hesap Kitabı, 2 c. (1893)
Sarf-ı İptidaî (1894)
Küçük Hıfzıssıhha (1894)
Amelî ve Nazarî Talim-i Lisan-ı Osmanî (1895)
Elifba (1903)
Elifbadan Sonra (1903)
Yeni Usul Muhtasar Sarf-ı Türkî (1907)
Resimli Küçük Tarih-i Osmanî (1913)
Yeni Sarf Dersleri II (1924)
Doğru Usul-ı Kıraat III (1927)
Diğer Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir] Bedayi-i Keşfiyat ve İhtiraat-ı Beşeriyeden Fonograf (1885)
Elektrikiyet-i Sakine (1885)
Cümel-i Hikemiye-i Osmaniye (1886)
Elektrik (1887)
Teşekkül-i Cihan Hakkında Fikr-i İcmalî (1887)
Garaib-i Âdat-ı Akvam (1887)
Hazine-i Mekâtip yahut Mükemmel Münşeat (1889)
Ömr-i Edebî, 4 c. (1897-1900)
Hanım (1910)


Leave A Reply