Akciğer Kanseri Çeşitleri ve Belirtileri Nelerdir? Türleri Nelerdir?

0
Advertisement

Akciğer kanseri çeşitleri, türleri nelerdir? Akciğer kanserinin belirtileri, semptomları nelerdir, hakkında bilgi.

akciğer kanseri

Kaynak: commons.wikimedia.org

Akciğer Kanseri Nedir? Risk Faktörleri Nelerdir?

Akciğer kanseri türleri nelerdir?

Akciğerlerdeki bronşlardan kaynaklandığı için bronkojenik karsinomlar olarak da bilinen akciğer kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri (SCLC) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olmak üzere iki tipte geniş olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma, tümör hücrelerinin mikroskobik görünümüne, özellikle hücrelerin boyutuna dayanır. Bu iki kanser türü farklı şekillerde büyür ve yayılır ve farklı tedavi seçenekleri gerektirir, bu nedenle bu iki tür arasındaki ayrım önemlidir.

SCLC, akciğer kanserlerinin yaklaşık % 20’sini oluşturur ve tüm akciğer kanserlerinin en agresif ve hızlı büyüyenidir. SCLC, sigara içimi ile güçlü bir şekilde ilişkilidir ve bu tümörlerin yalnızca % 1’i sigara içmeyenlerde görülmektedir. SCLC, vücuttaki birçok bölgeye hızla metastaz yapar ve çoğunlukla yaygınlaştıktan sonra keşfedilir.

KHDAK, tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık % 80’ini oluşturan en yaygın akciğer kanserleridir. KHDAK, tümörde bulunan hücrelerin türüne göre adlandırılan birkaç ana türe ayrılabilir:

Adenokarsinomalar, en sık görülen NSCLC türüdür ve NSCLC’nin % 50’sine kadarını oluştururlar. Adenokarsinomalar diğer akciğer kanseri gibi sigara içimi ile ilişkiliyken, bu tür de akciğer kanseri sigara içmeyen kişilerde de görülür. Çoğu adenokarsinom akciğerlerin dış veya periferik bölgelerinde ortaya çıkar.

Advertisement

Bronşioloalveoler karsinom, akciğerlerde çok sayıda bölgede sıklıkla gelişen ve mevcut alveol duvarları boyunca yayılım gösteren adenokarsinoma alt türüdür.

Pullu hücreli karsinomalar, günümüzde KHDAK’nın yaklaşık% 30’unu oluşturmaktadırlar. Epidermoid karsinom olarak da bilinir, pullu hücreli kanserler en sık bronştaki merkezi göğüs bölgesinde görülür.

Bazen ayrışmamış karsinom olarak adlandırılan geniş hücreli karsinomlar, NSCLC’nin en az görülen tipidir.Farklı türlerde KHDM karışımları da görülmektedir.

Akciğerde diğer kanserler tipleri ortaya çıkabilir; bu türler NSCLC ve SCLC’den daha az yaygındır ve akciğer kanserlerinin sadece % 5-10’unu oluştururlar:

Akciğer kanserlerinin % 5’ine kadar bronş karsinoidleri sorumludur. Bu tümörlere bazen akciğer nöroendokrin tümörleri denir. Teşhis edildiğinde genelde küçüktür (3 cm-4 cm veya daha az) ve en sık 40 yaş altı insanlarda görülürler. Sigara içimiyle ilişkili olmayan karsinoid tümörler metastaz yapabilir ve bu tümörlerin küçük bir kısmı üretilen hormona özgü semptomlara neden olabilecek hormon benzeri maddeler salgılarlar. Karsinoidler genellikle bronkojenik kanserlere göre daha fazla büyür ve yayılır ve birçoğu cerrahi müdahaleye uygun olabilecek kadar erken tespit edilir.

Advertisement

Vücudun diğer primer tümörlerindeki metastatik kanserler genellikle akciğerde bulunur. Ayrıntılar için Vücudun herhangi bir yerinden gelen tümörler akciğerlere kan dolaşımı yoluyla, lenfatik sistem yoluyla veya doğrudan yakındaki organlardan yayılabilir. Metastatik tümörler çoğunlukla çokludurlar, akciğerler arasında dağılırlar.

öksürük

Kaynak: pixabay.com

Akciğer kanseri belirtileri ve bulguları neler?

Akciğer kanseri semptomları, tümörün nerede ve ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak değişir. Akciğer kanseri uyarı işaretleri her zaman bulunmaz veya tanımlanması kolay değildir. Akciğer kanseri, bazı vakalarda ağrıya veya diğer belirtilere neden olmayabilir. Akciğer kanseri olan bir kişi aşağıdaki belirtilere sahip olabilir:

Belirtiler yok: Akciğer kanseri geçiren kişilerin % 25’inde kanser ilk olarak rutin bir göğüs radyografisinde veya BT taramasında bazen madeni para lezyonu olarak adlandırılan tekli küçük bir kitle olarak keşfedilir; zira iki boyutlu bir X-ray veya BT taramasında, yuvarlak tümör bir bozuk para gibidir. Küçük, tek kitle bulunan bu hastalar, kanser keşfedildiğinde genellikle hiçbir belirti bildirmemektedir.

Kansere ilişkin belirtiler: Kanserin büyümesi ve akciğer dokularının ve çevresindeki dokunun istilası, öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı ve kanlı öksürük gibi belirtilere yol açarak nefes almayı etkileyebilir (hemoptizi). Örneğin kanser sinirleri işgal ettiyse, omuz ağrısının kolun dışına (Pancoast sendromu denir) geçmesi veya ses kısıklığına neden olabilir. Özofagus tutulumu yutma güçlüğüne neden olabilir (disfaji).

Advertisement

Metastaz ile ilgili belirtiler: Kemiklere yayılmış akciğer kanseri, eklem yerlerinde acı verici bir ağrı üretebilir. Beynin içine yayılmış olan kanser bulanık görme, baş ağrısı, nöbetler ya da vücudun bir bölümündeki his kaybı gibi inme semptomlarını içerebilen çeşitli nörolojik semptomlara neden olabilir.

Paraneoplastik belirtiler: Akciğer kanserlerine, sıklıkla, tümör hücreleri tarafından hormon benzeri maddelerin üretilmesinden kaynaklanan semptomlar eşlik eder. Bu paraneoplastik sendromlar en sık SCLC ile ortaya çıkar ancak herhangi bir tümör tipinde de görülebilir. SCLC ile ilişkili yaygın bir paraneoplastik sendrom, adrenal bezler (Cushing sendromu) tarafından kortizol hormonunun aşırı salınmasına yol açan kanser hücreleri tarafından adrenokortikotropik hormon (ACTH) adı verilen bir hormonun üretilmesidir. KHDAK ile birlikte görülen en sık görülen paraneoplastik sendrom, paratiroid hormona benzer bir maddenin üretilmesidir ve bu da kan dolaşımında kalsiyum seviyelerinin yükselmesine neden olur.

Nonspesifik semptomlar: Akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok kanserde görülen spesifik olmayan semptomlar kilo verme, zayıflık ve yorgunlukları içerir. Depresyon ve ruh hali değişiklikleri gibi psikolojik belirtiler de yaygındır.

doktor

Kaynak: pixabay.com

Ne zaman bir doktora danışmalı?

Akciğer kanseri ile ilişkili olabilecek aşağıdaki semptomlar geliştirirse, özellikle bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır;

Advertisement

**yeni kalıcı öksürük veya varolan kronik öksürüğün kötüleşmesi,
**balgamda kan,
**kalıcı bronşit veya tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları,
**göğüs ağrısı,
**açıklanamayan kilo kaybı ve / veya yorgunluk,
**nefes darlığı veya hırıltı gibi nefes darlığı.

Akciğer kanseri tedavisi ekip yaklaşımını gerektirir. Cerrahi onkologlar kanserlerin giderilmesinde uzman cerrahlardır. Göğüs cerrahları veya genel cerrahlar da cerrahi olarak akciğer kanserlerini tedavi edebilir. Tıp ve radyasyon onkologları sırasıyla ilaçlarla ve radyoterapi ile kanser tedavisinde uzman kişilerdir.

Sağlık Uyarı

Advertisement

Leave A Reply