Altiplano Nedir ve Nerededir? Bölgenin Genel Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Güney Amerika’da bir bölgenin ismi olan Altiplano ile ilgili bilgiler. Altiplano nerededir ve Altiplano bölgesinin genel özellikleri nelerdir?

Altiplano Nedir? Altiplano Nerededir?

Altiplano (İspanyolcada “yüksek ovalar”), puna olarak da bilinir, Güneydoğu Peru ve Batı Bolivya’da bir bölge. Peru’nun güneyindeki Titicaca Gölünün kuzeybatısından başlayıp Bolivya’nın güneybatı ucuna kadar, güneydoğu yönünde yaklaşık 965 km boyunca uzanır. Denizden 3.650 metre kadar yüksekte, dağlar arasına serpilmiş bir havzalar sistemidir. Batı Cordillera’nın doğuya uzanan kollan bu havzalan birbirinden ayınr. Altiplano’nun doğu tarafında, Bolivya topraklannda güneye doğru uzanan hafif eğimli ve kesintisiz bir geçiş vardır.

Altiplano
Daha nemli olan kuzeydoğu bölgelerinde, Parastrephia lepidophylla ve Parastrephia phylicaefolia türü, iklimi daha kurak olan güneybatıda ise Psila bolivensis türü funda, çalı ve bodur ağaçlar çoğunluktadır. Eskiden bölgede vahşi olarak yaşayan alpaka ve lamalar, bugün artık yük hayvanı olarak ya da yünleri için beslenmektedir. Altiplano’ nun güneyi kurak bir bölgedir; kuzeyi ise ayrıca sulamayı gerektirmeyecek kadar yağış alır.

Titicaca Havzasında özellikle göl kıyısında iklim daha ılımandır. Buralarda 3.900 metre yüksekliğe kadar mısır ve buğday yetiştirilebilir. Peru’da Puno ve Juliaca, Bolivya’da da La Paz gibi kentsel yerleşim merkezlerinin bulunduğu bu havza, eski çağlardan bu yana oldukça yoğun bir nüfusu barındıragelmiştir. Bolivya’nın Altiplano’daki en önemli siyasal ve ticaret merkezi olan La Paz, Titicaca Gölünün hemen güneyindedir ve Altiplano’nun yüzeyinden 427 metre aşağıya inen görkemli bir uçurumun dibinde bulunmasına karşılık gene de denizden 3.630 metre yüksektedir.

Altiplano’nun güneyi yerleşmeye çok daha az elverişlidir. Ancak, bu ıssız ve geniş çorak topraklarda bakır, gümüş, tungsten ve kalay gibi önemli maden yatakları vardır. Bolivya’nın başlıca demiryolu hatlarından biri Altiplano’nun doğu kıyısı boyunca uzanan kesintisiz geçişi izleyerek Titicaca Havzasının güney kıyısından güneye doğru iner, Bolivya’nın Oruro kentine ulaşır. Burada ikiye ayrılan demiryolunun bir kolu Bolivya’nın Doğu Cordillera’daki Unicia kalay madenlerine, bir kolu ise doğu yamaçlarının daha aşağısındaki Cochabamba Havzasına gider.

Advertisement

Leave A Reply