Amcazade Hüseyin paşa Kimdir? (Kısaca)

0

Köprülü ailesine mensup Osmanlı Devletinin ünlü sadrazam ve devlet adamlarından birisi olan Amcazade Hüseyin paşa hayatı ve dönemi hakkında kısaca bilgiler.

Amcazade Hüseyin paşaAmcazade Hüseyin Paşa (1644 – 19 Eylül 1702)

Ünlü bir Türk devlet adamıdır. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın yeğeni (ağabeysi Hasan Ağa’nın oğlu) idi. 1684’te beylerbeyi (orgeneral), 1689’da vezir (mareşal) oldu. 1691’de sadaret kaymakamlığına (başbakan vekilliğine) getirildi. 1694’ün son günlerinde kaptan-ı derya oldu. 10 Ocak 1695’te Sakız Boğazı’nda Küçükbahçe karşısında Venedik donanmasını bozguna uğrattı, Sakız’ı geri aldı.

Advertisement

Zenta bozgunundan sonra Hüseyin Paşa, II. Mustafa tarafından Belgrad Muhafızlığından alınarak sadarete getirildi. 4 büyük devlete (Almanya, Venedik, Lehistan, Rusya) ve birtakım küçük devletlere karşı osmanlının 16 yıldan beri tek başına devam ettirdiği savaşa Hüseyin Paşa, savaşçı olan II. Mustafa’ya rağmen, osmanlı’nın aleyhinde de olsa, son vermek istiyordu. Bunun üzerine 1699’da osmanlı tarihinin ilk felaketli antlaşması olan Karlofça Barışı imza edildi.

Barıştan sonra Hüseyin Paşa, Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nrn olağanüstü nüfuzundan müteessir olarak istifa etti. Silivri’ deki çiftliğinde öldü, Saraçhanebaşı’ndaki türbesine gömüldü. Naima ünlü tarihini Hüseyin Paşa’ya ithaf etmiştir. Kanlıca ile Anadoluhisarı arasındaki yalısı, Türk mimarlığının şaheserlerindendir. İstanbul ve Edirne’de birçok hayır eserleri bırakmıştır.


Leave A Reply