Amik Ovası Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amik Ovası ile ilgili genel bilgiler. Ülkemizin önemli ovalarından olan Amik Ovası özellikleri.

Amik Ovası

Amik Ovası, Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde, Hatay İli sınırları içerisinde ova. Yüzölçümü 900 km2, uzunluğu 90 km, ortalama genişliği 27 km, deniz düzeyinden yüksekliği 80 metredir.

Batıdan Amanos Dağları, güneyden Kuseyr Yaylası, doğudan Kurt Dağı ile çevrili çukur bir ovadır. Kuzeyde daralarak Karasu Irmağı’nın indiği vadiyle birleşir. Ova, kenarlarında kırık alanlar bulunan bir çöküntü düzlüğüdür. Dağlardan sel suları ve ırmaklarla inen alüvyon yayılmalarından dolayı tarıma çok elverişlidir. Amik Gölü, alüvyonlarla dolmayan en çukur alanda yer alır. Güneybatısındaki Aşağı Asi oluğu, ovayla Akdeniz arasında bağlantı oluşturur. Amik Ovası, birçok ırmağın birleştiği bir alandır. Ovaya inen en önemli ırmaklar, Kurt Dağı’ndan doğan Karasu Irmağı’dır. Güneyinden, bölgenin en büyük ırmağı olan Asi geçer. Ovada, Amik Gölü’nün yanı sıra, Antakya’nın kuzeydoğusundaki Sultaniye Gölü ile Kırıkhan’ın kuzeydoğusundaki bir başka küçük göl vardır.

Topraklarının verimliliği, sulama ve iklim koşullarının elverişliliğinden dolayı Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biridir. (% 65 ekime elverişli alanlar). Ovada, buğday, arpa, yulaf, pirinç gibi tahıllar; fasulye, nohut ve mercimek gibi baklagillerin yanı sıra pamuk, yer fıstığı, kavun, karpuz gibi çok çeşitli tarımsal ürünler yetiştirilir. M.Ö 4000 yıllarından bu yana çeşitli ulusların yerleşimine sahne olan ovada yapılan arkeolojik araştırmalarda 178 höyük ortaya çıkarıldı.

Advertisement

Leave A Reply