Ampirizm Nedir?

0
Advertisement

Ampirizm nedir? Ampirizim neye denir? Ampirizm terimi ile ilgili temel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Ampirizm, bilgilerimizin kaynağı olarak deneyi kabul edenlerin mesleğidir. Ampirizm mesleğindeki filozoflar: «Bilgilerimizin kaynağı nedir?» sorusunu, «Deneydir» diye cevaplandırırlar. Onlara göre bilgilerin kaynağı «akıl» değil, «deney» dir. İnsanların «doğuştan gelen» hiçbir bilgisi yoktur; bunun gibi, Tanrı, sonsuzluk, matematik tarifleri vs. üzerindeki bilgilerimiz de «doğuştan gelme» değildir.

Bu inanış alanındaki çalışmalar ve araştırmaların eski bir geçmişi vardır. Bu çalışmalarda yer yer «akıl»a da yer verildiği göze çarpar. Ampirizmin ilk temsilcileri İlkçağ Yunanistan’ındadır. O zamanki ampiristler duyularımızın bildirdiği duyumları esas olarak almışlar, bunları «gerçek bilgiler» olarak kabul etmişlerdi. Ampirizmin bu şekline «duyumculuk» denir.

Demokritos ve Epikurus gibi filozoflar ampirizmin bu şekilde temellerini kurmuşlarsa da bugünkü anlamı ile ampirizm XVII. yüzyılda İngiltere’de gelişmiştir. İngiliz filozoflarından John Locke (1632-1704), David Hume (1711-1776), John Stuart Mill (1806-1873) ve Herbert Spencer (1820-1903) bu gelişmede başlıca rolü oynamış filozoflardır. Fransa’da bu mesleği daha çok duyumculuk alanında geliştiren de Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) olmuştur.

Advertisement

Leave A Reply