Bilim İle İlgili Kompozisyon, Yazı Örnekleri (2 Adet Kompozisyon Örneği)

4

Bilim ile ilgili kompozisyon. Bilim hakkında yazılmış, bilimin amacı ve insanoğluna getirdikleri hakkında yazı / kompozisyonumuz.

Bilim, insanoğlunun kendini ve çevresini tanıma isteğinden doğmuştur. Gökyüzünün derin maviliklerinden süzülüp gelen yakıcı ışıklar, geceleri gümüş beyazlığındaki ayın parlaklığı, çakan şimşekler, engin denizler ilk insanları hayranlıkla karışık bir bilinmezliğin uçurumuna sürüklemiştir. Çevresinde olup bitenleri öğrenmek isteyen insan, zekasını işletmiş ve kendine göre birtakım gerçeklere ulaşmaya çalışmıştır.

bilim teknoloji

Kaynak : pixabay.com

Bilimin amacı, gerçeği bulmaktır. Olayların nedenini fayda ve zararlarını, sonuçlarını öğrenme içgüdüsüdür ki ilk çağlardan bu yana insan zekâsını sürekli bir araştırma ve incelemeye yöneltmiştir. Bu araştırma ve inceleme, medeniyetin gelişmesinde büyük rol oynamıştır/ Özellikle pozitif bilimlerin kesin ve değişmez kurallar halinde ortaya koyduğu gerçekler, insanoğluna daha rahat, daha medeni ve insanca yaşama yolunda ışık olmuştur.

Teorik bilginin zaferi yanında ona paralel olarak gelişen tekniğin bugünün modern ve ileri dünyasını yaratmada büyük rolü olmuştur. Teknik, ilmin insan için hangi yönde ve nasıl daha yararlı düzenler, araçlar, makineler meydana getirebileceğini göstermiştir. Uzay çağının en büyük başarısı, teknolojide kazanılan başarılardır.

Bugün gelişmiş tüm ülkeler bilimle tekniği kaynaştıran ağır sanayide ileri giden ülkeler olmuşlardır. Geri kalmış ülkeler ise, ilkel araçlarla tarım yapmaya çalışan hala geçmişin garip inanç ve kavgalarından kurtulamayan ülkeler olarak günümüzde kalakalmışlardır. Çağımız insanının çok değişik ihtiyaçları ancak bilimin ve tekniğin gücüyle karşılanabilmektedir.

Yurdumuzun çok zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ancak teknikte kazanacağımız üstünlükle değerlendirebiliriz. Bilim ve teknik, çağımızda dünyaya üstünlük kuracak ülke, bölge ve ya insanlar için en belirleyici nitelik olacaktır ve bu da hiç değişmeyecektir.

2. Kompozisyon Örneği

Bilim, dünyanın doğal ve fiziksel yönlerini incelemek, anlamak, analiz etmek ve denemek ve bunları hayata geçirmek için hayatı insanlık için daha uygun hale getiren yeni buluşlar yaratmak için bir araçtır. Bilim alanında gözlem ve deney, belirli bir yön veya fikirle sınırlı değildir; genelleştirilmiş

Bilimin kullanım alanları

Günlük hayatımızda kullandığımız hemen hemen her şey bilimin bir armağanıdır. Arabalardan çamaşır makinelerine, cep telefonlarından mikrodalga fırınlara, buzdolaplarından dizüstü bilgisayarlara kadar her şey bilimsel deneylerin sonucudur. Bilim günlük hayatımızı şu şekilde etkiler:

Bilim ile ilgili kompozisyon

Kaynak : pixabay.com

Mutfak
Sadece mikrodalga fırınlar, ızgaralar ve buzdolapları değil, yemek hazırlamak için yaygın olarak kullanılan gazlı ocaklar da bilimsel bir buluş.

Tıbbi tedaviler
Bilimdeki ilerlemeler sayesinde çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tedavisi mümkün olmuştur. Bu nedenle bilim, sağlıklı bir yaşamı teşvik eder ve yaşam beklentisinin artmasına katkıda bulunur.

İletişim
Günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonları ve internet bağlantıları bilimin buluşlarıdır. Bu icatlar iletişimi kolaylaştırdı ve dünyayı birbirine yaklaştırdı.

Güç kaynağı
Atom enerjisinin keşfi, çeşitli enerji biçimlerinin icadına ve yayılmasına yol açmıştır. Elektrik, ana icatlarından biridir ve günlük hayatımızı nasıl etkilediği herkes tarafından bilinmektedir.

Yiyecek çeşitliliği
Yemek çeşitliliği de arttı. Birçok meyve ve sebze tüm yıl boyunca mevcuttur. Belirli bir yemeğin tadını çıkarmak için belirli bir mevsimi beklemeniz gerekmez. Bilim alanında yapılan deneyler bu değişime yol açmıştır.

Sonuç

Dolayısıyla bilim günlük hayatımızın bir parçasıdır. Bilimde ilerleme olmasaydı hayatımız çok farklı ve zor olurdu. Ancak birçok bilimsel buluşun çevrenin bozulmasına yol açtığını ve aynı zamanda insanoğlu için sayısız sağlık sorununa yol açtığını inkar edemeyiz.


4 yorum

Leave A Reply