Anadolu Selçuklu Hükümdarı I.Mesut

0
Advertisement

Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Mesut ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

MESUT I. (1096- 1155), Anadolu Selçuklu Devleti’nin 4. hükümdarıdır. I. Kılıç Arslan’ın oğludur. 1107’de, babasının beklenmeyen ölümü üzerine 11 yaşında hükümdar oldu. Bizanslılar’la Haçlılar’dan başka, kendisine baş kaldıran Türkmen Beyleri ile de uğraşmak zorunda kaldı. İkinci Haçlı Seferi’ne çıkan Almanya İmparatoru III. Konrad’ın 75.000 kişilik ordusunu Konya Ovası’nda karşıladı, sayıca az Türk kuvvetleriyle düşmanı ezdi. İmparator, kurtarabildiği 5.000 kişiyle İznik’e zor kaçtı.

Bu sırada Fransa Kralı VII. Louis, 150.000 kişilik büyük bir ordu ile İznik’e geldi; Almanya İmparatoru ile birleşti. Sultan Mesut bu büyük orduya karşı meydan savaşı vermeyi tehlikeli görüyordu. Haçlılar’ı Toros geçitlerine kadar çekti. Haçlılar, Toroslar’da müthiş zayiat vererek Antakya’ya sığındılar.

Sultan Mesut, 40 yaşlarındaki büyük oğlu Kılıç Arslan’ı sağlığında hükümdar yaptı. 59 yaşında Konya’da öldü.


Leave A Reply