Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Hangileridir? Kuruldukları Yerler ve Tarihleri

1

Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri nelerdir? İlk Türk beyliklerinin özellikleri, kuruldukları yerler ve tarihleri hakkında bilgi.

Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri

Danişmentliler

Danişmend Gazi olarak anıları Gümüştigin Ahmed Gazi tarafından bugünkü Kayseri, Tokat, Malatya ve Sivas dolaylarında kurulmuştur. İlk Türk Beyliklerinin, en güçlü olanıdır. Bir ara Anadolu Selçuklu Devleti’ni kontrol altına almışlardır.

Danişmentliler

Haçlılara, Bizans’a ve Ermenilere karşı başarıyla mücadele etmişlerdir.

Tokat Niksar Kalesi’ndeki Yağıbasan Medresesi Danişmentlilere ait önemli bir eğitim kurumudur.

Niksar Ulu Cami, Kayseri Ulu Cami diğer önemli eserlerdir. Danişment Gazi’nin yaşamı ve Anadolu’nun fethinde gösterdiği kahramanlık Danişment Gazi Destanı’nın oluşmasını sağlamıştır.

DANİŞMENTLİLER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ


Mengücekler

Mengücekler

Mengücek Gazi tarafından Erzincan, Kemah çevresinde kuruldu. Gürcü ve Ermenilere karşı mücadele eden Mengüceklerin en önemli mimari eserleri Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası’dır.

Eser üzerindeki taş işçiliği ve çift başlı kartal motifi yer almaktadır. Bu eser UNESCO tarafından korunması gerekli dünya kültür misarı listesine alınmıştır. Bu durum Türklerin Anadolu’da yaptıkları eserlerin estetik açıdan dikkat çekici olduğunu göstermektedir.

MENGÜCEKLER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ


Hasankeyf Kalesi

Artuklular

Büyük Selçuklu komutanlarından Artuk Gazi’nin oğulları tarafından kurulmuştur.

Hasankeyf, Hamut ve Mardin olmak üzere üç kol halinde siyasi varlıklarını devam ettirmişlerdir. Haçlılara karşı başarılı mücadeleler yapmışlardır.

Artuklular döneminden kalan Diyarbakır’daki Malabadi Köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprülerindendir. Bu köprünün taş kemeri Ayasofya’nın kubbesini içine alabilecek kadar büyüktür.

Ayrıca saraylar ve şehirlerde kütüphaneciliğe önem vermişlerdir. Anadolu’da en çok bayındırlık faaliyetinde bulunan beyliktir. Binlerce ciltlik eserlerden oluşan kütüphanelere sahiptir.

ARTUKLULAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ


Saltuklular

Saltuklular Beyliği Haritası

Saltuklular Beyliği Haritası

Ebul Kasım Saltuk Bey tarafından Erzurum ve çevresinde kurulmuştur. Danişmentlilerle birlikte Haçlılara karşı mücadele etmiştir.

Saltuk Beyi Mama Hatun kendi adına bir külliye yaptırmıştır. Tercan’da yaptırılan bu külliyede kervansaray, hamam, mescit ve kendi türbesi yer almaktadır. Ayrıca Erzurum’da Ulu Cami diğer önemli eserlerdir.

SALTUKLULAR HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Çaka Beyliği

Çaka Bey

Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kuruldu. Denizcilikle uğraşan ilk Türk Beyliği’dir. Batı Anadolu ve Ege Adalarına hakim olan Çaka Beyliği Bizans Devleti tarafından yıkıldı.

İlk Türk Beyliklerinin Türk Tarihine Katkıları

  • ► Anadolu’da birçok cami, medrese, külliye, kervansaray, han, hamam vb. eserler inşa ederek Anadolu’yu bayındır hale getirmişlerdir.
  • ► Orta Asya’dan gelen Türkmenlere yeni yurtlar bularak Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamışlardır.
  • ► Anadolu’yu dış güçlere (Haçlı, Gürcü, Ermeni vb.) karşı korumuşlardır.
  • ► Anadolu’da yeni yerleşim yerleri kurarak buralara Türkçe isimler vermişlerdir.

1 Yorum

Leave A Reply