Ankara’daki Anıtlar ve Gezilecek Yerler

0
Advertisement

Ankara’da bulunan anıtlar, özellikleri, gezilecek görülecek müzeler, parklar ile ilgili bilgi.

Gazi Orman Çiftliği

Gazi Orman Çiftliği

Ankara’nın Anıtları
Cumhuriyet Anıtı-

Ankara’daki anıtların en büyüğü Ulus Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtıdır. Bu anıtta Atatürk, yüksek bir kaideye oturtulmuş bir at üzerinde, Başkumandan üniforması içindedir. Heykelin kaidesi üçgen biçimindedir. Bu üçgenin üç tarafında da birer heykel vardır. Birincisi heybetli ve sert bakışlı bir Türk askeridir. Bir elinde silahını tutarken, öteki elini alnına götürüp düşmanı gözetlemektedir. İkinci heykel, cephede arkadaşlarına hücum emri veren bir çavuştur. Üçüncü heykel, sırtında cepane taşıyan bir kadındır. Kaidenin her yüzünde gene Kurtuluş Savaşına ait olayları canlandıran kabartmalar vardır. Bunlar destanlaşmış bir kahramanlığı dile, getirmektedir. Bu anıt, bütün görünüşüyle göz alıcıdır.

Atatürk Heykeli-

Etnografya Müzesi önündedir. Eski Ankara’nın bulunduğu tepenin ovaya yaklaştığı yüksekçe bir noktada olduğu için, heykel pek heybetli görünür. Atatürk bu heykelde de asker kıyafeti içinde ve at üzerindedir.

Ulus Meydanı’ndan Çankaya’ya doğru uzanan Atatürk Bulvarı üzerinde, Orduevi’nin karşısına düşen Zafer Meydanı’nda da bir Atatürk Heykeli vardır. Bu heykelde Atatürk asker üniformasıyla ayakta durmaktadır.

Güven Anıtı-

Kızılay ile Bakanlıklar arasında bulunan parkın içindedir. Güven Anıtı (Emniyet Abidesi) diye anılır. Anıtın Bakanlıklar’a karşı olan yönünde Atatürk Kurtuluş Savaşı ve devrim arkadaşlarıyla yan yana görülmektedir. Anıtın Kızılay‘a bakan yönünde iki ayrı heykel, altında da şu sözler bulunmaktadır: «Türk, Öğün, çalış, güven.»

Bu anıtlardan başka eski Türk mimarisi örnek alınarak yapılan Cumhuriyet devri eserleri arasında, Etnografya Müzesi, Ankara Halkevi, Eski Dış İşleri Bakanlığı, Ziraat Bankası ve Gazi Eğitim Enstitüsü binalarını sayabiliriz. Mimari tarzı bakımından modern olmakla beraber Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi binası da Ankara’yı süsleyen heybetli binalardandır. Fakültenin duvarında Atatürk’ün meşhur «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» vecizesi yazılıdır. Ankara İstasyonu binasını Cumhuriyet devri eserlerinin ilk ve mükemmellerinden biri olarak sayabiliriz.

Advertisement
Gezinti Yerleri
Çubuk Barajı-

Şehrin gezinti yerleri arasında Çubuk Barajı Yeni Ankara’nın ilk eserlerindendir. Barajın gerisinde tesis edilen göl ve arızalı arazi üzerinde yükselen ağaçlar güzel bir manzara teşkil ederler. Barajdan akan suyun kenarındaki gazino ağaçların gölgesindedir. Tatil günleri Ankaralılar buraya koşarlar.

Gençlik Parkı-

İstasyonla Vakıf Apartmanları arasındaki alanı kaplayan geniş ve bakımlı Gençlik Parkı, yeni Ankara’nın önemli eserlerindendir. Parkın içinde sandalla dolaşılan yapma bir göl, gölün etrafında gazino ve çayhaneler, diğer eğlence yerleriyle yaz boyunca bu park şehrin belli başlı eğlence ve hareket yeridir.

Gazi Orman Çiftliği-

Ankara’nın çorak ikliminde, yeni Türkiye’nin azmini temsil eden bir yeşil köşedir. Orman Çiftliği gerçekten modern ve örnek bir çiftliktir. Ayrıca, Ankaralılar’ın bir mesire ve eğlence yeridir.

Gölbaşı-

Ankara’nın diğer bir gezinti yeri de Gölbaşı Plajı ve civarıdır. Şehrin 25 km. güney-batısında bulunan göl turistik bir bölge haline gelmiştir.

Ankara’nın iki ucunda hafif meyilli iki tepe üzerinde bulunan Dikmen ve Keçiören bağları, bu yayla ikliminin özellikleri içinde şehre sayfiye vazifesi görmüş, son zamanlarda artık iskan sahası içine girmeye başlamıştır.

Cebeci, Kurtuluş ve Samanpazarı arasında yükselen Hacettepe de, ağaçlıklı bir mesire yeridir. İstasyon yanındaki Hipodrom, Stadyum ve Atış Poligonu, yanındaki Paraşüt Kulesi’yle Ankara’nın spor sitesi haline gelmiştir.

Advertisement

Ankara, otelleri, gazinoları, eğlence yerleri, Opera ve Tiyatro gibi sanat kurumlarıyla yepyeni ve modern bir şehirdir.

Müzeler-

Ankara’nın müzeleri de ayrı bir özellik taşır. Etnografya ve Arkeoloji müzelerinde binlerce eski eser bulunur. Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından yaptırılmış olan Bedesten, onarılarak, Arkeoloji Müzesi haline getirildi.

Cumhuriyetin ilanından sonra «Ankara Türkiye’nin kalbidir» sözü dillerden düşmezdi. Şimdi de Ankara Türkiye’nin kalbi ve beyni olmakta devam etmektedir. Gene ilk zamanlar «Her yol Ankara’ya çıkar» denirdi. Manevi bakımdan söylenen bu söz şimdi ulaştırma bakanından da söylenebilir. Gerçekten, yurdun dört bucağından gelen yollar Ankara’ya çıkmaktadır. Kara yolları, demiryolları ve havayolları bakımından Ankara bir kavşak ve geçiş noktasıdır. Ankara, Üniversitesi, erkek ve kız sanat enstitüleri, Gazi Terbiye Enstitüsü, Polis Enstitüsü, Harb Okulu, Konservatuvarı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’yle ve diğer okullarıyla, bir kültür sitesi haline gelmiştir.


Leave A Reply