Ankara’nın Başkent Oluşu, Ankara Nasıl Başkent Olmuştur? Tarihçesi

1

Ankara ne zaman ve nasıl başkent olmuştur? Ankara’nın başkent olması, tarihçesi, 13 Ekim hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ankara'nın Başkent Oluşu

Ankara’nın Başkent Oluşu

1. Dünya Savaşından sonra düşmanlara karşı yurdun ve ulusun kurtuluşu için 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan “Kurtuluş Mücadelesi“, Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile birlikte bir merkezde toplandı. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce Ankara hükümeti merkezi olarak kabul edilip, ülke buradan yönetilmiş ve savaş buradan yönlendirilmiştir.

Bu dönemde Ankara halkı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını sevinç ve coşkuyla karşılayıp, ellerinden gelen her türlü desteği sağladılar. Kurtuluş savaşımızın merkezliğini yapmış olan Ankara, yurdumuz düşmanlarından temizlenip, bağımsızlığımız da Lozan Barış Antlaşmasıyla tüm dünyaya duyurulduktan hemen sonra resmi başkentimiz oldu.

14 milletvekilinin Ankara’nın başkent olması için hazırlanıp Meclise verdikleri önerge 13 Ekim 1923’te görüşülerek yasalaştı. Böylece Ankara Türkiye’nin başkenti oldu. Kurtuluş Savaşı yıllarının yoksul ve harap Anadolu kenti olan Ankara, bugün planlı bir gelişmeyle modern ve çağdaş bir başkent olma yolundadır.

Resimlerle Ankara’nın Başkent Oluşu İçin Tıklayın

Bu nedenle her yıl 13 Ekim‘de Ankara’nın başkent oluşu bütün yurtta törenlerle kutlanır.

Ankara Nasıl Başkent Oldu?

27 Aralık 1919’da Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi ile bu şehir, Millî Mücadelenin yönetildiği bir merkez hâline gelmiştir. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara’da açılmasıyla Yeni Türk Devleti’nln temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi. Lozan Barış Antlaşması‘nın imzalanmasından sonra, İtilâf Devletleri’nin askerleri İstanbul’dan çekildiler. İstanbul’un işgalden kurtulması ile yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Bazı kişiler istanbul’un başkent yapılmasını istiyordu. Ancak meclisin Ankara’da açılması, buraya fiilen hükümet merkezi olma niteliği kazandırmıştı. Ayrıca Ankara, Türkiye’nin merkezinde, askeri ve coğrafi özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı.

İsmet Paşa (İnönü), bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.” şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim 1923). Kanunun yürürlüğe girmesiyle, Ankara başkent oldu.

Ankara’nın Başkent Oluşu İle İlgili Şiirler


1 Yorum

Leave A Reply