Arafat Dağı Nerededir? Arafat Dağının Özelliği ve Önemi Nedir?

0
Advertisement

Arafat Dağı nerededir? Arafat Dağı’nın ne özelliği vardır? Arafat Dağının tarihi, konumu, önemi hakkında bilgi.

Arafat Dağı Hakkında Bilgi

Arafat Dağı; Mekke’nin yaklaşık 16 km doğusunda 50-70 m yüksekliğinde kutsal sayılan dağdır.

Haccın en büyük rükünlerinden vakfenin yapıldı, edilen duaların kabul olduğu bu dağın büyük bir ünü vardır. Cennetten kovulan Adem ile Havva’nın yıllar süren ayrılıktan sonra burada yeniden karşılaştıkları, İbrahim Peygamber’in burada Cebrail ile görüşüp haccın rükünlerini öğrendiği ileri sürülür. Evren yaratıldığında ilk kez bu dağın Allah’a iman ettiğine de inanılmaktadır. Cebelü’r-rahme (Rahmet Dağı) adıyla da bilinen Arafat’ın yamacında kaya oyulmuş altmış geniş basamakla doruktaki minber işlevi gören düzlüğe varılır.

Hz. Muhammed’in hacılara hitap ettiği bu düzlükte kurban bayramı arifesinde hutbe okunur. Hacdan bir iki gün önce Mekke’den ayrılıp Arafat Dağı’na çıkan hacılar, dağın eteklerinde çadır kurarak dua ederler. Arife günü öğlende, öğle ve ikinci namazları bir arada kılındıktan sonra, dağ çevresinde vakfeye durulur. Minbere çıkan imam, haccın kurallarını, gerek Arafat’ta, gerek Müzdelife’de yapılması gereken dinsel töreni anlatan bir konuşma yapar. “Lebbeyk allahumme Lebbeyk” cümlelerinin geçtiği telbiyeyi sık sık yineleyen hacılar güneşin batmasıyla birlikte Müzedilfe’ye hareket ederler.

Kaynak – 2

Arafat, Mekke’nin 20 km. doğusunda, koyu yeşil renkte volkanik bir taş yığınından ibaret 70 metre yüksekliğinde bir tepedir. Dağa, Rahmet Dağı (Cebel-il Rahma) denildiği gibi “Araf” da denir.

Advertisement

Hacca giden Müslümanlar, Kurban Bayramından bir gün önce öğle vaktinden ertesi gün şafak sökünceye kadar Arafat dağında kalırlar. Bu kalış “vakfe“‘ye durmak içindir. Kurban Bayramından ve buna benzetilerek bütün bayramlarla sayılı günlerden öncesine “arife” denmesi bu sebeptendir.

Arafat’ın doğu yamacı üzerinde kayaya oyulmuş geniş basamaklar vardır. Buradan zirveye çıkılır. Önceleri zirvede Kubbe adını taşıyan bir makam varmış. Bu makamı Vehabiler tahrip etmişler. Merdivenin 60. basamağında ovaya hakim bir düzlük vardır. Buraya Arafat Mescidi denir. Hazreti Muhammed (s.a.v) son haccı sırasında Müslümanlığın esaslarını anlatan meşhur Veda Hutbesini burada okumuştur. Bugün de burası Kurban Bayramlarında arife günleri hutbe okunan minber vazifesi görür.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply