Arap Yazısı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Arap yazısı ve arap yazısının kökeni hakkında kısa bilgi.

Arap Yazısı
Arap yazısı yeryüzünde Latin yazısından sonra en yaygın yazı olmakla beraber tarih bakımından en yeni yazılardan biridir. Arapçanın en eski yazıtlarından biri 512 yılında yazılmış olan Zebed Yazıtıdır. Zebed Yazıtı Yunanca, Arapça ve Süryanice yazılıdır. Bu yazıt ile, 518 yılında yazıldığı tespit edilen Harran Yazıtı Sina Yarımadası’nda bulunan birtakım yazıtlara çok benzemektedir. Benzeyiş o kadar büyüktür ki bu yazıların birbirlerinin etkisiyle meydana geldikleri reddedilemiyecek bir gerçek olarak kendisini göstermektedir. Zaten Sina’daki yazıtların çoğunu yazanlar da Araplardır. Ancak, o bölgede kullanılan yazı Arapça değil, Arami dilinin Nabati diyeleğidir. Nabatî yazısının ise daha eski örneklerine de rastlanmıştır. Bu en eski Nabatî yazıtlarında bile daha sonraki Arap yazısının çekirdekleri görülür. Zaten Sina yazıtlarının daha önceki Nabati anıtları gibi yüksek bir kıymeti yoktur.
Güney Arabistan’da yaşayanlar, yazılarını Kuzey Araplarından almışlardır. Bunların yazısına Himyeri denir.


Leave A Reply