Aras Sıradağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Aras sıradağları nerededir? Aras sıradağlarının isimleri, özellikleri, yükseklikleri hakkında bilgi.

Aras Sıradağları; Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Aras Irmağı ve Karasu ile Murat Irmağı vadileri arasında iki sıra olarak uzanan dağ topluluğudur. Birinci sıradağ topluluğu Karasu-Aras Vadisi’nin kuzeyindedir. Sarp yamaçlar biçiminde başlayan bu dağ sırasının yüksekliği 2.500-3.500 m arasında değişir. Bu sıradağ topluluğunun en önemli dorukları, Kop (2.890 m) ve Kargapazarı (3.048 m) dağlarıdır. Yüksek yaylaların bulunduğu bu alanın kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları’nın iç sıraları başlar. İkinci sıradağları topluluğu, Karasu-Aras Sıradağları’dır.

Karasu ve Aras Irmağı arasında yer alan bu dağlar, batıdan doğuya bir yay çizerek Köse ve Aşağı dağlarıyla Ağrı Dağı’na kadar uzanır. Volkanik kökenli maddelerin yığılmasıyla oluşan bu dağlar, yerkabuğunun dikey hareketleriyle kırılmış, bloklar biçiminde yükselip alçalmışlardır. Karasu-Aras Sıradağları’ndaki en önemli doruklar; Büyük Ağrı (5.137 m), Küçük Ağrı (3.896 m), Tendürek Dağları (3.660 m), Bingöl Dağları (3.650 m), Mercan Dağları’dır (3.449 m).


Leave A Reply