Argon Nedir? Argon Elementinin Özellikleri

35

Argon elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Argon elementi ile ilgili bilgi.

argonPeriyodik cetvelin soygazlar bölümünde yer alan bir kimyasal elemettir. Varlığından ilk kez 1785’te Cavendish kuşkulandı. 1894’te Lord Rayleight ve Sir William Ramsay tarafından bulundu. Yerkabuğunda % 0.0004 oranında, atmosferde hacimce % 0.93 oranında ve tüm evrende 10^6 silisyum atomuna karşılık 1,5 x 10^5 atom oranında bulunur.

Sembolü: Ar
Atom Numarası: 18
Atom Ağırlığı: 39.948
Elemet serisi: Soygaz

Maddenin Hali: Gaz
Görünümü: Renksiz

PERİYODİK TABLO

Renksiz, kokusuz bir gazdır. Doğal argon üç izotopun karışımıdır. Bunlar kütle numaraları 36 (% 0.337), 38 (% 0.063) ve 40 (% 99.600)’tır. Bunların dışında kütle numaraları 33, 35, 37, 39, 41 ve 42 olan altı yapay izotopu vardır. Havanın bileşeni olan argon, gaz halinde tek atomludur. Suda oksijenle eşit orandan, azottan 2,5 kez fazla çözünür. Elektron düzeni 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6’dır. Dış elektron kabuğu tümüyle dolmuş olduğundan kimyasal bakımdan ilgisizdir (inert) ve “asal” olarak adlandırılır. Herhangi bir kimyasal bileşiği saptanamamıştır. Öteki asal gazlarla oluştuğu (ArKr)+, (ArXe)+ ve (NeAr)+ gibi iyonik moleküllerin varlıkları spektroskopik olarak saptanmıştır. Argon gazı suyla çeşitli bileşimlerde hidratlar ve çeşitli organik bileşiklerle kafes bileşikleri oluşturur. Yarılanma süresi 110 dakika olan radyoaktif Ar-41 izotopu çekirdek reaktörleri çevresindeki havada oluşur.

Argonun Kullanım Alanları:

Sıvı havanın ayrımsal damıtılması yoluyla elde edilen argon, elektrik ampullerinde ve floresan tüplerinde düşük basınçta kullanılır. Neona benzer biçimde ışık veren tüplere konulur ve mavimsi mor bir ışık verir. Termometrelerde civa üzerine konulur, kaynakçılıkta ilgisiz gaz kalkanı oluşturmada (argon kaynağı) kullanılır, iyonlaşma odalarına ve tanecik sayıcılarına doldurulur. Silisyum ve germanyum kristallerinin büyütülmesinde koruyucu atmosfer sağlamak için yararlanılır. Argonun Ar-40 izotopu potasyumun K-40 izotopunun bir bozunma ürünü olarak potasyum içeren minerallerde bulunur. Ar-40 ve K-40 izotoplarının miktarları ölçülerek minerallerin ve meteorların jeolojik yaşları saptanır.


35 yorum

  1. bana ununoktiyum gerekiyordu. çünkü konum soygazlar idi. o olsaydı çok memnun olacaktım ama genede teşekkürler 🙁

Leave A Reply