Arınma Nedir? Arınma Ne Anlama Gelir? Çeşitli Dinlerde Arınma Kavramı

0
Advertisement

Arınma nedir, arınma ne anlama gelir? Dini yönden genel anlamda arınma ve arınma işlemi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Arınma, günah, murdar ya da mekruh sayılan şeylerden korunmak amacıyla uygulanan dinsel tören ya da görenektir.

Birlik duygusu güçlü olan toplumlarda tabuları çiğneyen birey arındırılıncaya değin bütün toplum kendini tehlikede görür. Doğum, ergenliğe geçiş, evlilik, kan dökme ya da ölüm gibi evrelerde uygulanan arınma törenlerinin pek çok örneği vardır. Arınmayı gerektiren kirletici, totemleştirilmiş hayvanın eti, aşağı kasttan bir insan ya da âdet gören bir kadın olabilir; bazen de belli mekânlar kirli sayılır.

Arınma Nedir? Arınma Ne Anlama Gelir? Çeşitli Dinlerde Arınma Kavramı

Kaynak: pixabay.com

Dinlerin çoğunda rastlanan bir arınma biçimi bedenin tamamının ya da bir bölümünün ya da giysi ve tören eşyaları gibi nesnelerin, temizlenme ya da kutsanma amacıyla belli kurallar çerçevesinde yıkanmasıdır. Bu törenlerde çoğu zaman su kullanılır. Bazı arınma törenlerinde, suyun içine tuz ya da başka bir maddenin katıldığı da olur.

İslamda Abdest

İslamda hem fiziksel kirlerden, hem de dinin kirlilik saydığı hükmi pisliklerden temizlenme taharet kavramında toplanır. Taharetin başlıca iki biçimi olan abdest ve gusül su kullanılarak yapılır. Bazı eski dinlerde, kanla yıkama törenleri de görülmüştür. Hindistan’da, arınmak için kutsal ineğin idrarının kullanıldığı da bilinir. Her ayin öncesinde yıkanmak da bir çeşit arınmadır.

Hindularda Arınma

Bedeni bütünüyle suya sokmaktan, suyun simgesel olarak serpilmesine kadar değişen çeşitli vaftiz biçimleri, temelde aynı arınma anlamını taşır. Dinsel amaçlı yıkanma, giyinik ya da çıplak olarak bir tapmakta ya da herhangi bir yapı içinde, ırmak, çay ya da küçük bir gölde yapılabilir. Ama yıkanma ve yıkanılan yer, çoğu zaman birbirini pekiştiren simgesel anlamlar taşır. Kutsal bir ırmak ya da derede yapılan tipik Hindu hac banyosu tirthayatra ya da bir Hintli gencin gurusunun önünde yaptığı yetişkinliğe geçiş töreni upanayana buna örnek gösterilebilir. Şinto inananları, tapınağa girmeden önce ellerini yıkar, ağızlarını suyla çalkalarlar. Budacı Theravada keşişleri, tefekküre dalmadan önce tapınak havuzunda yıkanırlar. Yüksek kasttan Hindular, evlerinde sabah ibadetine (puca) başlamadan önce törenle banyo yapar.

Advertisement
Arınma Nedir? Arınma Ne Anlama Gelir? Çeşitli Dinlerde Arınma Kavramı

Kaynak: pixabay.com

Yahudilikte Arınma

Yahudilikte, kadınların evlilikten önce ve her âdet sonrasında bedenlerini suya daldırmaları kuralı vardır; bu kural dine yeni katılanlara da uygulanır. Sabah kalktıktan sonra ve ekmek yenen bütün yemeklerden önce ellerin yıkanması da Yahudilikteki arınma örneklerini oluşturur. Komünyon ayinini yöneten Katolik ve bazı Ortodoks papazlar ellerini özel bir kapta yıkayarak törene hazırlanırlar. Rum Ortodoks kiliselerinde, yeni vaftiz edilenler, yedi gün sonra alınlarındaki kutsal yağın yıkandığı bir törene katılırlar. ABD’nin kırsal kesimlerindeki bazı mezheplerde ayak yıkama töreni de yapılır.

Günümüzdeki dinlerde olduğu gibi ilkel dinlerde de tören banyoları, bazen bir şey elde etmek, bazen de bir şeyden korunmak ya da kurtulmak amacına yöneliktir. Örneğin Orta Afrika’da yaşayan Azandeler, yağmur yağdırmak için, yağmuru geciktirmek ya da engellemekle suçlanan kişinin üzerine su dökerlerdi. Bunun gibi, Yahudilerin mikve töreni öncesinde, belirlenmiş miktarda ve türde su kullanarak temizlenmek zorunluydu. Hıristiyanlıkta alçakgönüllülüğü simgeleyen ayak yıkama (pedilavium) töreni, geleneksel oİarak Kutsal Perşembe’de ilahiler eşliğinde yapılırdı.

Arınma Nedir? Arınma Ne Anlama Gelir? Çeşitli Dinlerde Arınma Kavramı

Kaynak: pixabay.com

Arınma, bu edimi yerine getirenler için çok değişik anlamlar taşıyabilir. İnananın dinsel bakımdan kirli olma duygusu, sağlığını düşünen kişinin, gözle görülmeyen mikropların bulaşması korkusuna benzetilebilir. Temizlenme yalnızca ruhun istenen saflığa ulaşmasını simgeleyen bir hareket olarak da görülebilir. Carl Jung ve başka bilim adamlarının, dinsel simgeciliğin bilinçdışı öğeleri üzerindeki incelemelerine göre, arınma töreninde nesnel ve öznel boyutlar iç içe geçmiştir.


Leave A Reply