Aşık Kurbani Hikayesi Özeti

0

Aşık Kurbani kimdir? Aşık Kurbani hikayesinin konusu, özeti nedir? Aşık Kurbani hikayesi hakkında bilgi.

Advertisement

Aşık Kurbani Hikayesi

Âşık Kurbanî Hikâyesi, 16. yüzyılda yaşadığı sanılan Güney Azerbaycanlı âşıklardan Kurbanî’nin, kendi yaşamıyla ilgili olarak düzenlediği kabul edilen ve sonraları başkaları tarafından geliştirilmiş olan Türk halk öyküsüdür. Âşık Kurbanî Hikâyesi Anadolu’da fazla yaygın değildir. Öykünün, olayların akışı ve geçtiği yerler, kişiler ve sonuç açısından birtakım farklılıklar taşıyan on kadar çeşitlemesi derlenmiştir.

Bu çeşitlemelerden en yetkini olarak değerlendirilen Gence rivayetine göre öykünün konusu şöyledir: Mirza Ali Han, zengin bir babanın oğlu olduğu halde, kardeşleri mallarına el koyduğu için yoksul düşmüştür. Kurbanî de, Mirza Âli Han’ın oğludur. Kurbanî’ye düşünde, Gence hükümdarı Ziyad Han’ın kızı Peri gösterilir, bade içirilerek âşık olması sağlanır. Artık saz çalıp deyişler söyleyen bir hak âşığı olan Kurbanî, sevgilisi Peri’yi aramaya çıkar ve sonunda onu bulur. Ziyad Han yapılan sınav sonunda, Kurbanî’nin gerçekten hak âşığı olduğuna karar verir. Ziyad Han’ın veziri Kara Vezir, Peri’yi kendi oğluna almayı düşündüğü için, Kurbanî’nin Peri’yle evlenmesini istememektedir. Ziyad Han’a aralarında tavla oynamalarını ve kazananın Kurbanî ile Peri konusunda karar sahibi olmasını önerir. Oyunu kazanan Kara Vezir, Kurbanî’nin hemen asılması için emir verir. Kurbanî kargışlı deyişler okuyunca yıldırım düşer, o da oradan kaçarak Peri’nin yanına sığınır. Peri bir mektup yazarak daha güçlü bir hükümdar olan Şeyhoğlu Şah’tan yardım ister. Şah iki sevgilinin birbirine kavuşması için adamlarından Bican’ı gönderir. Birçok serüvenden sonra iki sevgili birleşirler.

Âşık Kurbanî Hikâyesi’nin kimi çeşitlemelerinde iki sevgilinin murada ermeden öldükleri görülür. Bu da öykünün daha tam anlamıyla olgunlaşmamış olduğunu göstermektedir.

Advertisement


Leave A Reply