Asuka Dönemi Hakkında Bilgi

0

Asuka Dönemi nedir? Japon tarih ve sanatını içeren Asuka Dönemi özellikleri, tarihçesi, Asuka Dönemi Hakkında Bilgi.

Asuka Dönemi

Asuka Dönemi

Asuka dönemi, Japon tarih ve sanatında İS 552-645 arasındaki dönemdir. Budacılığın Kore’den Japonya’ya girmesiyle başlamış ve Çin yönetim biçiminin benimsenmesiyle doruğuna ulaşmıştır.

Önceleri tutucu boyların karşı çıktığı Budacılık, 587’de taht kavgasını kazanan güçlü Soga ailesinin desteğini kazandı. İmparatorluk naibi Şotoku Tayşi, Budacılığı devlet eliyle destekledi. Şotoku Tayşi’nin, 604’te ilan ettiği ünlü Onyedi Maddelik Anayasa’ da merkezi devletin yapısı üzerine koyduğu ahlak kuralları, Budacı ve Konfüçyüsçü düşüncelerden büyük ölçüde etkilenmişti. Sogalar’ın 645’te devrilmesine karşın, bu tarihten 710’a değin süren Taika çağı reformları olarak bilinen reformlarla merkezi devletin kuruluş süreci ilerledi.

Budacılığın sanat üzerindeki etkisi, Asuka dönemi tapınaklarında kendini gösterir. Bu dönemin ilk büyük tapınağının, yapımını Sogaların desteklediği Asuka dera olduğu sanılır. Prens Şotoku’nun Nara kenti yakınında kurduğu ve sonradan yeniden inşa edilen Hor yu ci Tapınağı’nda, erken dönem Budacı heykel sanatının çeşitli örnekleri yer alır.


Leave A Reply