Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Sanat konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri.

Atatürk’ün Sanat Hakkındaki Sözleri

• Sanat, güzelliğin anlatımıdır. Bu anlatım sözle olursa şiir; sesle olursa müzik; resimle olursa ressamlık; oyma ile olursa heykelcilik; bina ile olursa mimarlık… olur.


• Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

• Sânatsız kalan bir ulusun yaşam damarlarından biri kopmuş demektir.


• Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.

• Bir ulus ki resim yapamaz, bir ulus ki heykel yapamaz, bir ulus ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapamaz, itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur.


• Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.

• Sanatın en yalını, en saygıdeğer olanıdır. Kunduracı, terzi, marangoz, saraç, demirci, nalbant, toplumsal yaşayışımızda, askeri yaşayışımızda saygı ve saygınlık aşamasına en çok yakışan sanatçılardır.


• Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk Musikisidir. Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.

Sanatsız Kalan Bir Toplumun Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir.


• Milletimizin güzel sanatlar sevgisini, her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.

• Halkımızın yaratıcı yeteneklerini yansıtan ve her günkü gereksinmelerimizin büyük bir bölümünü karşılayan el ve ev küçük sanatlarının cumhuriyet yönetiminde yaraştığı aşamaya yükseltilmesi gerekir.


• Güzel sanatlara da alakanızı yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir Konservatuvar ve Temsil Akademisi kurulmakta olmasını zikretmek, benim için bir hazdır. Güzel Sanatların her şubesi için Kamutay’ın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.


• Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkilaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.

• Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.


• Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.


• Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.

• Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.


Leave A Reply