Avarlar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Orta Asya’da 4. yüzyılda kurulmuş bir Türk devleti olan Avarlar ile ilgili maddeler halinde bilgiler veren yazımız.

Avar Devleti Harita

• IV. Yüzyılda Orta Asya’da devlet kurdular.

• 552’de Göktürklere yenilen Avarlar, Batıya doğru göç ettiler. Bu göçleriyle de özellikle Slavların yer değiştirmelerinde ve Balkanlara yerleşmelerinde önemli rol oynadılar. Doğu Avrupa’nın etnik yapısını değiştirdiler.

• 7. Yüzyılda Orta Avrupa’da büyük bir güç haline gelen Avarlar, bünyelerinde Slavları, Batı Hunları ve birçok kavmi birleştirmişlerdir.

• Sasanilerle birlikte İstanbul’u iki defa kuşattılar (619 ve 626’da) Şehir ikinci kuşatmayı güçlükle atlattı.

Advertisement

• Avarlar, Frankların saldırılarıyla yıkıldı (850).

• Balkanlarda ve Orta Avrupa’da iki yüzyıldan fazla devam eden Avar egemenliği; Hırvat, Macar, Arnavut, Romen, Bulgar vb. topluluklar üzerinde derin izler bıraktı. Bu etki en çok devlet yönetimi ve askerlik alanında görüldü.


Leave A Reply