Ayn Calut Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Olmuştur? Özeti

0
Advertisement

Dünya tarihi açısından da önemli bir savaş olan Ayn Calut (Ayn-ı Calut ) Savaşı ile ilgili olarak kısa ve özet bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ayn Calut Savaşı

Ayn Calut Savaşı, Memlûklerin istilacı Moğollara karşı kazandıkları kesin zafer (3 Eylül 1260). Mısır’ı ve İslamlığı Moğol tehlikesinden kurtararak Moğol İmparatorluğu‘nun batıya doğru yayılmasını durdurmuştur.

İlhanlı hükümdarı Hulagu komutasındaki Moğolların 1258’de Abbasilerin başkenti Bağdat’ı ele geçirmesinden ve son Abbasi halifesini öldürmesinden sonra, Hıristiyan bir Türk olan Ketboğa’nın başında bulunduğu Moğol ordusu, 1259’da Suriye’ye girdi. Şam ve Halep’i alarak Akdeniz kıyılarına ulaştı.

Ardından Moğollar 1260’ta Kahire’ye bir elçi göndererek Memlûk sultanı Kutuz’un boyun eğmesini istediler. Kutuz’un yanıt olarak elçiyi öldürtmesi üzerine, iki taraf da savaş hazırlığına başladı.

Ketboğa’nın 10 bin kişilik Moğol ordusu Filistin’de Nasıra yakınındaki Ayn Calut’ta (Calut Pınarı), Baybars’ın komuta ettiği 120 bin kişilik bir Memlûk kuvveti tarafından tuzağa düşürüldü ve tümüyle yok edildi. Ketboğa da yakalanarak öldürüldü. Mem-lûkler bu zaferin ardından Suriye’ye girerek Moğol askerlerini oradan da kovdular. Bu sırada Moğol İmparatorluğu içindeki iktidar mücadelesiyle uğraşan Hulagu, bir misillemeye girişecek durumda olmadığından ordusunun büyük bölümüyle birlikte Asya içlerine çekilmek zorunda kaldı. Böylece Moğol İmparatorluğu İran ve Mezopotamya topraklanna hapsedilirken, Mısır da Memlûklerin yönetimi altında güvenceye kavuştu.

Advertisement

Leave A Reply