Ayni Yardım Nedir?

0

Ayni yardım nedir, kimler tarafından, kimlere verilir ve nasıl yapılır? Ayni yardımın özellikleri, Ayni Yardım hakkında bilgi.

Ayni Yardım

Ayni Yardım; işçiye sosyal yardım amacıyla ve asıl ücretinin dışında, malla yapılan ödemedir. Ayni yardımı eşya biçimindeki karşılıklar oluşturur. Buna göre, para olarak yapılmayan her çeşit ödeme, görülen bir işin karşılığını oluşturması ve sosyal yardım olarak verilmesi koşuluyla, ayni yardım kavramı içine girer.

Ayni Yardımın Kapsamı

Böylelikle ayni yardım terimi, yalnız yiyecek ve giyecek maddelerini değil, aydınlatma, ısıtma ve konut sağlama gibi parayla ölçülebilen bütün çıkarları kapsar, işçiye ayni yardım yapılması (gemi adamlarına bedelsiz iaşe ve ikamet yeri sağlanmasında olduğu gibi) herhangi bir yasa hükmünden kaynaklanabileceği gibi, sözleşmeden de doğabilir. Uygulamada, hemen hemen her toplu iş sözleşmesinde ayni yardım hükümlerine rastlanır.

İşçiye yapılacak ayni yardımlar bazen işverene, bazen de işçiye ilişkin nedenlerle yerine getirilmeyebilir. İşverenin ayni yardımı kendisine ilişkin bir nedenle yerine getiremeyişi, işçinin ayni yardım hakkının kaybolması sonucunu doğurmaz. Bu durumda işçiye ayni yardımın parasal karşılığı ödenir. İşçi de, sözleşmeyle tersi kararlaştırılmadıkça, işverenden ayni yardımın konusu olan eşya yerine onun parasal karşılığının ödenmesini isteyemez.


Leave A Reply