Ayrılık Nedir? Sözlük Anlamı

0

Ayrılık ne anlama gelir? Ayrılık kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Advertisement

Ayrılık Nedir? Sözlük Anlamı

1. Ayrı olma durumu
2. Birinden uzak düşme, firak, firkat
3. Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet
4. Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması
ayrılık, eşlerin evlilik içindeki ilişkilerini gözden geçirme ve yeniden düzenleme olanağını yaratmak için evlilik birliğine yargıç kararıyla ara verilmesi biçimindeki geçici önlemdir. Ayrılık, çeşitli hukuk sistemlerinde farklı amaçlara yönelik bir hukuk kurumudur. Örneğin İsveç’te boşanmanın bir yardımcısı, bir ön aşaması niteliğini taşır. Eşlerin ortak istemi üzerine yargıç önce ayrılığa hükmeder. Ayrılık süresinin sonunda eşler hâlâ boşanmakta direniyorlarsa, yargıç boşanma kararı vermek zorundadır; boşanma nedenlerinin varlığının ayrıca araştırılmasına gerek yoktur. İsviçre, Alman ve Avusturya hukukunda ayrılık, eşlerin barışarak yeniden bir araya gelmesini sağlama amacına yönelik bir önlem niteliğindedir. Aynı amaç İsviçre Medeni Kanunu’ nu kaynak olarak alan Türk Medeni Kanunu’na da egemen olmuştur. Ayrılık, dinsel nedenlerle boşanmayı kabul etmeyen (kilise hukukunun egemen olduğu) ülkelerde özel bir önem taşımaktadır. Anglosakson hukukunda eşler, karşılıklı anlaşarak ayrı yaşamayı kararlaştırabilirler. Ayrı yaşama anlaşması, çoğunlukla çocukların geçimi ve bakımına ilişkin hükümleri de içerir. Eşlerin, ayrı yaşama anlaşmasını sona erdirmek için mahkemeye başvurmaları gerekmez; karşılıklı onama ile bunu yapabilirler. Boşanma davası açılması, bağımsız bir sözleşme niteliğinde olan ayrı yaşama anlaşmasını kendiliğinden sona erdirmez. Anglosakson hukukuna göre eşlerden biri, öbür taraf evi terk etmişse, kaba ya da kötü davranışlarda bulunuyorsa, mahkemeden ayrılık kararı verilmesini isteyebilir.
Türk Medeni Kanunu’nun 135. maddesine göre, boşanma davası açmaya hakkı olan taraf dilerse ayrılık isteyebilir. Bir yıldan üç yıla kadar ayrılığa hükmolunabilir. İsviçre Medeni Kanunu’nun 147. maddesindeki, ayrılığa belirsiz bir süre için de hükmolunabilmesine ilişkin düzenleme, Türk Medeni Kanunu’na alınmamıştır.
Türk hukukuna göre ayrılık kararı, eşlerin kişisel durumlarında herhangi bir hukuksal değişiklik yaratmaz, yalnızca bir fiili durum doğurur ve ortak yaşama son verir. Örneğin kadının medeni hali devam eder; eskisi gibi kocasının soyadını taşır, ama kendisine ayrı bir konut seçebilir. Evlilik sürdüğünden eşlerin karşılıklı bağlılık ödevi ve kocanın geçindirme yükümlülüğü devam eder. Ama evlilik birliği kesintiye uğradığı için, ayrı yaşama süresi içerisinde bu birliğin kadın eş tarafından temsil edilmesi doğal olarak söz konusu değildir. Ayrılık halinde çocukların durumu boşanmadaki gibidir. Çocukların eşlerden hangisiyle birlikte yaşayacağı, öteki eşin vereceği katılma nafakasının tutarı gibi sorunları yargıç çocukların çıkarlarını göz önünde bulundurarak kendi serbest değerlendirmesine göre çözer.
Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme

Leave A Reply