Azandeler Hakkında Bilgi

0

Azandeler hakkında bilgi Orta Afrka’da bir halk olan Azandeler ile ilgili olarak genel ve kısaca bilgi veren sayfamız.

Azandeler, asandeler, zandeler ya da Niam-Niam olarak da bilinir, Nijer-Kongo dil ailesinin Adamawa-Doğu öbeğine bağlı bir’ dil konuşan Orta Afrika halkı. Nil ve Kongo ırmaklarının su bölümü çizgisi boyunca Sudan, Zaire ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşarlar. Kuzeyde savanlar, güneyde yağmur ormanları ile kaplı olan Azande toprakları tarım ve avcılığa elverişlidir. Eskiden insan eti yiyen bir halk olarak bilinen Azandeler demir, kil ve ağaç işlerinde ustadırlar.

Advertisement

Azandeler etnik olarak karışık bir halktır. 18. yüzyılda Mbomu Irmağı kıyılarında yaşayan ve kendilerini Ambomular olarak adlandıran bir halk, yönetici klanları Avon-garaların önderliğinde, güneye ve doğuya doğru yayılmaya başladı. Bu yayılma sırasında Ambomuların egemenliği altına giren bazı halklar Azandelerin etkisi altında erirken, bazıları da dillerini korudular. Bu kanşımdan bugünkü Azandeler ortaya çıktı. Fetihler sırasında yönetici klandan gelenler birçok krallık kurdular. Bu krallıklar sık sık birbirleriyle savaşırlardı.

Azandeler geleneksel olarak, geniş alanlara dağılmış aile çiftliklerinde yaşarlardı. Çok eşliliğin geçerli olduğu Azandelerde, eskiden özellikle soyluların birden çok kadınla evlenmesinden dolayı, genç erkeklerin eş bulabilmesi zordu. Zina ağır biçimde cezalandırılırdı. Evlilik sözleşmesi, damadın gelinin ailesine 20 kadar mızrak armağan etmesiyle gerçekleşirdi. Kızlar çok erken evlenirler, bazen doğduktan birkaç saat sonra nişanlanırlardı. Halk arasında klan içi evlilik görülmezdi, ama soylular kendi klanlarından akraba kadınlarla, hatta baba tarafından üvey kız kardeşleriyle ve kendi kızlarıyla evlenirlerdi. Klanlarda babayanlılık egemendi. Sayıları çok fazla olan Azande klanları dağınık bir halde yaşarlardı.

Azandeler totemlere taparlar ve var olduğuna inandıkları iki ruhtan biri olan beden-ruhun, ölüm anında totem hayvanlarından birine dönüştüğüne inanırlar. Ata kültüne dayanan Azande dininde tanrı kavramı belirsiz ve oldukça önemsizdir. Ayrıca Azandelerde büyücülük ata kültünden de önemlidir.

Advertisement


Leave A Reply