B Harfiyle Başlayan Matematik Terimleri

0
Advertisement

Okula yardımcı B Harfiyle başlayan matematik terimleri. B Harfi ile başlayan Matematik terimlerinin anlamları, açıklamaları, sözlüğü.

5. SINIF

Doğruların, yüzeylerin veya cisimlerin ölçülmesinde ele alınan üç doğrultudan –“uzunluk”, “genişlik” ve “derinlik”– her biri.

6. SINIF

Karşılıklı açıları eş, karşılıklı kenarları orantılı çokgenler .
Biçimlerinin aynı, karşılıklı boyutlarının oranlı olması.
Üç elemanın toplanırken ya da çarpılırken işlem sırasının önemli olmaması.
Elemanı olmayan küme .
Bir sayının 2, 3, 4, 5, 6, 9,10’a kalansız bölünüp bölünmediğinin belirlenmesi.
Ölçüleri toplamı 180° olan açılar .

9. SINIF

Açı ölçüleri belli bir sırada eş olan iki üçgenin eşit olan
açılarının karşısındaki kenarların orantılı olması.
Benzer iki üçgenin eşit olan herhangi iki açısının
karşısındaki kenarlarının oranı.
Aynı örnek uzayının elemanı olan ve belirtilen olaya ait olmayan elemanların oluşturduğu küme.
Tanım kümesindeki her elemanı değer kümesinin farklı bir elemanıyla eşleştiren fonksiyon.
Merkezi koordinat sisteminin başlangıç noktasında olan
ve yarıçapı 1 birim olan çember. Diğer bir adı da trigonometrik çember”dir.
Tanım kümesindeki her elemanı kendisiyle eşleştiren fonksiyon.
Büyüklüğü 1 birim olan vektör.
Değişkenleri 1. dereceden olan denklem.
İki veya daha çok kümenin elemanlarından oluşan küme.
Hiç elemanı olmayan küme.

10. SINIF

Yönlü açıda başlangıç (sabit) kabul edilen kenar.
Merkezi orijinde bulunan ve yarıçapı 1 birim olan çember.
Yönlü açının sabit olmayan kenarı.
Hiç elemanı olmayan küme.

11. SINIF

Asal köşegeni üzerinde bulunan elemanlar 1, diğer elemanları 0 (sıfır) olan matris

12. SINIF

∞ / ∞ , 0/0 , ∞ – ∞, 0.∞ , 1^∞ , 0^0 biçimindeki ifadelerin her
biri.
Bir fonksiyonun eğrilik durumu. Çukurluk yönünün yön değiştirdiği ve sürekli olduğu nokta.

Advertisement

Leave A Reply