Babek (Babek Hürremi) Kimdir?

0
Advertisement

Babek (Babek Hürremi) Kimdir? Babek neler yapmıştır? Babek hayatı, biyografisi, isyanı hakkında bilgi.

babek

BÂBEK (Öl. 838)

IX. yüzyılın ilk yarısında Azerbaycan’da Arap egemenliğine karşı yapılan en büyük ayaklanma hareketinin başıdır.

Bâbek, Abbasi hükümdarlarından Me’mun’a karşı yıllarca savaştı. İnsan ruhuna nüfuz kudretine sahip olması sayesinde, kendi akidelerini kabul eden binlerce insanı ölüme kadar sürüklemeyi bildi.

Bâbek, yirmi beş yıl süren aralıksız bir savaşma sonunda Afşin adında bir Türk komutanına yenildi. Bağdat’a getirilip idam edildi.

Advertisement

Bâbek, Hemedan’a kadar ilerlemiş, halifelerin gönderdiği birçok orduları darmadağın etmiş, iki yüz elli binden fazla adam öldürmüştür. Irak’ı tehdit edecek, Bizans İmparatorluğu ile askeri anlaşma yapacak kadar kudret sahibi olmuş bulunuyordu. Afşin onu sığındığı Bez isimli gayet müstahkem bir mevkide bastırıp yakalamak suretiyle Abbasi saltanatını kurtardı.

Bâbek’in yaymak istediği mezhep, sevinç, neşe getiren mezhep anlamına, «hurremiye» veya «Ferruhiye» diye adlandırılmıştır.


Leave A Reply