Bakteriler Nasıl Ortamlarda Yaşarlar? Bakterilerin Farklı Habitatları

0
Advertisement

Bakteriler nerede yaşarlar? Bakterilerin yaşaması için gereken ortamlar nelerdir, nasıl ortamlarda yaşayabilirler, hakkında bilgi.

Bakteriler Nasıl Ortamlarda Yaşarlar?

Bakteriler dünyada sayısı en çok olan organizmalardır. Onların bu kadar çok olmasının ve her yerde bulunmasının sebebi, farklı ortam türlerinde yaşayabilmeleridir. Aslında, bazı bakteri türleri insanın bildiği en sert organizmalar arasındadır ve başka hiçbir organizmanın bulunamayacağı yerlerde hayatta kalabilir.

bakteri

Kaynak: pixabay.com

Tarihçe

Bakteriler çok küçük, yapısal olarak basit ve ilk yaşam formlarının torunlarıdır. 1600’lü yılların sonlarında Antonie van Leeuwenhoek, mikroskop altında bakteri hücrelerini ilk gören kişiydi. 1800’lerin ortalarında, Robert Koch, bakterilerin hastalığa neden olduğunu öne süren ilk kişiydi ve belirli bir bakterinin hastalığa neden olup olmadığını belirlemek için günümüzde halen kullanılmakta olan çok aşamalı bir süreç geliştirdi. 1900’lerin başlarında Paul Elrich, bakterileri öldüren bir ajan olan ilk antibiyotiği geliştirdi. Bu buluş geçen yüz yılda milyonlarca insanın hayatını kurtardı.

Önemi

Bakteri denilince akla hastalık yapan organizmalar gelse de, hastalığa neden olmayan birçok bakteri türü vardır. Aslında, sadece zararsız değil, insan yaşamını sürdürmede yardımcı olan birçok bakteri vardır. Örneğin, insan bağırsağında bulunan bakteriler, sindirimin büyük bir kısmından sorumludur. Hatta bakteriler lahana turşusu yapmak ve yoğurt yapmaktan da sorumludur. Bazı bakteri türleri, biyoremidasyon olarak bilinen bir süreçte kirletici maddeleri parçalama yeteneğine sahiptir.

Coğrafya

Bakteriler birçok farklı habitat tipinde yaşamaktadır. Sıcak kükürt kaynaklarından, okyanusun en derin kısımlarına, radyoaktif atıklar içinden ve hayvanların bağırsaklarına kadar her yerde yaşarlar. Yeryüzünde bir tür bakterinin geliştiği tespit edilmeyen çok az yer vardır.

Kimlik

Bakteriler kısmen içinde bulundukları ortamın türüne göre tanımlanır. Thermophiles kelimenin tam anlamıyla sıcaklık seven anlamına gelir ve sıcak koşullarda yaşayan bakterileri ifade eder. Tuz seven anlamına gelen salinophiller, aşırı tuzlu veya tuzlu koşullarda yaşayabilir. Asidofiller asidik koşullar altında gelişirler.

Advertisement

Bakteriler, oksijen kullanıp kullanmamaları açısından da tanımlanabilir. Anaerobik bakteriler oksijen olmadan yaşayabilirken, aerobik bakteriler yaşamak için oksijene ihtiyaç duyarlar. Fakültatif anaeroblar, oksijen ile yaşayabilen ancak oksijen içermeyen ortamlarda da gelişebilen bakteriyel türlerdir. Bakteriler şekillerine göre sınıflandırılabilir. Bacillus bakterileri çubuklar şeklindedir, kok bakterileri küre şeklinde şekillendirilir ve spirilus bakterileri spiral şeklindedir.

Uyarı

Çoğu bakteri insanlara zararsız olsa da, bazıları son derece patojendir. Kolera, hıyarcıklı veba, şarbon, menenjit ve tüberküloz gibi insan topluluklarını tahrip eden hastalıkların hepsi bakterilerden kaynaklanır. Bu hastalıkları tedavi edebilen antibiyotikler geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bazı bakteriler geleneksel antibiyotiklere karşı direnç geliştirmiş ve bir kez daha yaşamı tehdit etmektedir.


Leave A Reply