Balkanların En Güzel Şehirlerinden Belgrad’ın Tarihi ve Tarihsel Eserler

0
Advertisement

Belgrad hangi ülkededir? Belgrad ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Yugoslavya Belgrad hakkında bilgi.

Belgrad

Belgrad; Sırpça Beograd. Yugoslavya’nın başkenti; Sırbistan Cumhuriyeti’nin merkezidir. Tuna Irmağı’nın sağ kıyısında, Sava ile birleştiği yerde, Balkanları Avrupa’ya bağlayan yolların kavşak noktasındadır. Yugoslavya’nın en büyük kentidir. Endüstri (makine, elektrik donanımı, dokuma, ayakkabı, kimya, kâğıt, besin vb), ticaret ve kültür (Belgrad Üniversitesi, 1863; Sırp Bilimler Akademisi, opera, tiyatro kitaplıklar), ulaştırma (ırmak limanı, kara ve demiryolları kavşağı, Uluslararası Surçin Havaalanı) merkezidir.

Belgrad Tarihi

Tuna ve Sava ırmaklarının birleştiği yerde İÖ 3. yüzyılda Keltler tarafından kuruldu. 7. yüzyıla kadar Singidunum adını taşıdı. 1. yüzyılda Romalılar kenti Keltlerden aldılar ve bir surla çevirdiler. 4.-6. yüzyıllar arasında Gotların, Sarmatların, Hunların ve Gepidlerin (Doğu Germenlerin bir kolu) saldırısına ve yıkımına uğradı. 6. yüzyılda Bizans İmparatoru I. İustinianos kenti Bizans topraklarına kattı. 8. yüzyılda Frankların eline geçti. 9-11. yüzyıllarda Bulgarların egemenliğinde kalan kent, daha sonra Bizans İmparatoru II. Basileios tarafından ele geçirildi (1014). 14. yüzyıla kadar Bulgarlar ve Macarların arasında el değiştirdi. 14. yüzyılda Sırp Kralı Stephan kenti Sırp Krallığı’nın başkenti yaptı. Osmanlılar ilk kez II. Murat döneminde kenti kuşattılar (1411). Fatih Sultan Mehmet‘in Belgrad Seferi sırasında kuşatıldıysa da ele geçirilemedi.

Macaristan’ı fethetmek için önemli bir konuma sahip olan Belgrad, Kanuni Sultan Süleyman‘ın ilk seferinde alındı (1521). Bundan sonra kent, Osmanlıların Rumeli’deki zaferlerinin odak noktası haline geldi. İkinci Viyana Kuşatması’na kadar bir iç kent olarak kalan Belgrad, Viyana önünde uğranılan bozgundan sonra, geri çekilişlerin konaklama noktası oldu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, güçlü dönünde Belgrad’ı ele geçirdi (1693). Karlofça Antlaşması (1699) ile yeniden Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğine giren kent, Avusturyalılar tarafından ikinci kez işgal edildi (1717). Savaştan sonra imzalanan Pasarofça Antlaşması (1718) ile Avusturyalılara bırakılan kenti 1739’da Osmanlı Ordusu yeniden ele geçirdi.

Belgrad

Advertisement

I. Abdülhamit dönemindeki Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında bir kez daha Avusturyalıların eline geçen kent (1789), Ziştovi Antlaşması (1791) ile yeniden Osmanlılara verildi ve 1878 Berlin Antlaşması‘na kadar Osmanlılarda kaldı. Yaklaşık 1 yüzyıl süren bu son dönemde, Balkan milliyetçilik akımlarının merkezi haline geldi. 1812’de Osmanlı Devleti’nin Sırbistan’ın bağımsızlığını tanımasından sonra, 1826 Akkerman ve 1829 Edirne antlaşmalarıyla toprakları ve hakları genişleyen Sırbistan’a bırakıldı (1878 Berlin Antlaşması).Birinci Dünya Savaşı’nda; Avusturya (1914) ve İttifak Devletleri’nin (1915-1918) işgalinde kaldı. 1921’de kurulan Yugoslavya Krallığı’nın başkenti oldu. İkinci Dünya Savaşı’nda, Alman işgaline uğradı (Nisan 1941). Tito komutasındaki Partizan güçleri ve Sovyet Ordusu tarafından kurtarıldı (20 Ekim 1944). Doğu blokunun dağılma süreci içinde 1990’ların başlarında patlak veren iç savaş sonunda dağılan eski Yugoslavya’nın yerine 1992’de federal yapı içinde bir araya gelen Sırbistan ve Karadağ’dan oluşan yeni Yugoslavya’nın da başkenti oldu.

Belgrad

Tarihsel Eserler:

Ulusal Müze 1844 (tarihöncesi, ilkçağ, ortaçağ koleksiyonları), Katedral (1845), Etnografya Müzesi, Kale (1725-1736), tanınmış heykelci İvan Mestroviç tarafından yapılan bronz Zafer Anıtı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Bayrak Camisi, kent merkezindeki “Teraziye Meydanı” çevresindeki başlıca tarihsel anıtlardır.


Leave A Reply