Baltacı Mehmet Paşa Kimdir?

0

Baltacı Mehmet Paşa Kimdir? Baltacı Mehmet Paşa hayatı, biyografisi, dönemindeki gelişmeler, hakkında bilgi.

Baltacı Mehmet Paşa
Baltacı Mehmet Paşa;
Osmanlı sadrazamıdır (Osmancık 1660-Limni 1712).

Advertisement

Genç yaşta Trablusgarb, Cezayir, Tunus’ta bulundu. IV. Mehmet‘in tahttan indirilmesinden sonra da Baltacılar Ocağı’na geçti. Bir süre İstanbul’dan uzaklaştırıldı, birçok eyaleti görevle dolaşmak zorunda kaldı. Tahta çıkması için çaba gösterdiği III.Ahmet tarafından birinci mirahurluğa getirildi (1703). Sadrazam Morali Damat Hasan Paşa, kendisine rakip olacağını düşünerek onu Halep ve Trablusşam’a gönderdi. Kalaylıkoz Ahmet Paşa sadrazam olunca İstanbul’a gelerek eski görevine döndü. 6 Kasım 1704’te vezirlikle kaptanıderya oldu; 25 Aralık 1704’te de sadrazamlığa atandı. Bir buçuk yıl süren sadrazamlığı ayaklanma çıkar bahanesiyle padişahı oyalaması, hazineyi zarara sokması gibi gerekçelerle Sakız Adası’na sürülmesiyle son buldu (3 Mayıs 1706). Arkadaşı olan Nevşehirli İbrahim Paşa‘nın kayırması sonucu sürgünü Erzurum Valiliği’ne çevrildi, 2 Haziran 1707’de Sakız Muhafızlığı’na, 21 Ocak 1709’da da Halep Valiliği’ne getirildi. Bu arada Rus seferi kararlaştırılmış olduğundan, ikinci kez sadrazamlığa getirildi (18 Ağustos 1710). İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın sığınmasıyla ortaya çıkan sorunlar ve Rusların anlaşma koşullarına aykırı davranışlarıyla uğraşmak zorunda kaldı.

20 Kasım 1710’da Rus cephesine hareket etti. 9 Mart 1711’de İstanbul’dan ayrılıp Edirne’de topladığı ordusuyla Prut Irmağı’nın sol kıyısı boyunca kuzeye doğru ilerledi. Falcı Köyü mevkiine geldiğinde 36 bin piyade, 6.000 süvari ve 122 topuyla Çar I. Petro’nun kendisini beklediğini gördü. Osmanlı Ordusu’ndaki asker sayısı 120 bin kadardı. Osmanlı ve Kırım kuvvetleri tarafından kuşatılan Rus Ordusu çok güç durumda kaldı ve barış önerisinde bulundu. Baltacı Mehmet Paşa, önce Rus önerisini kabul etmemek istediyse de Çar I. Petro ve karısı Katerina’nın ısrarlı istekleri ve Osmanlı devlet adamlarının da barış yanlısı görünmeleri sonucu 22 Temmuz 1711’de Prut Barışı’nı imzaladı. Ruslar bazı topraklan ve Azak Kalesi’ni bırakarak kendilerini kurtardılar.Baltacı Mehmet Paşa İstanbul’a dönünce görevinden alındı (20 Kasım 1711); Midilli Adası’na sürüldü. 1712’de adada oturması koşuluyla hapisten çıkarıldı. Bir süre sonra Limni’ye gönderildi ve burada öldü.


Leave A Reply