Baş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Baş Kafa Geçen

0
Advertisement

İçinde baş kelimesi geçen atasözleri ve bu atasözlerinin anlamları. Baş konulu, baş hakkında hakkında atasözleri ve açıklamaları.

Baş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Arka plan kaynak: pixabay.com

Baş İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

 • *** acıklı başta akıl olmaz
  büyük sıkıntılar içinde bulunanlar mantık dışı işler yapabilirler.
 • *** ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar
  yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur.
 • *** ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez
  belirtileri meydanda olan yaşlılık ve izleri ortada duran üzüntü ne yapılsa gizlenemez.
 • *** ağrısız baş mezarda gerek
  herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.
 • *** ak göt (don, bacak) kara göt (don, bacak) kara geçit başında (hamamda) belli olur
  bir iddiadaki doğruluk ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.
 • *** akıl yaşta değil, baştadır
  akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir.
 • *** akılsız başın cezasını (zahmetini) ayak çeker
  bir işte düşüncesizce davranan kişi her türlü olumsuz sonuca katlanır.
 • *** akla gelmeyen başa gelir
  insan ummadığı, düşünmediği şeylerle karşılaşabilir.
 • *** aklı başa yaş getirir
  deneyim, yıllar içerisinde elde edilir.
 • *** alna yazılan başa gelir
  kişi, kaderi ne ise onu görür.
 • *** arslanın adı çıkmış, çakallar baş keser
  haksızlık veya kötülük yapacağı düşünülen kişi yerine bu konuda adı ön plana çıkan kişiler asıl haksızlığı ve kötülüğü yaparlar.
 • *** ava gelmez kuş olmaz, başa gelmez iş olmaz
  kuşlar avlanmaktan kurtulamazlar, insanlar da hatıra, hayale gelmeyen çeşit çeşit felaketle karşılaşabilirler.
 • *** ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
 • *** ayağı yürüten baştır
  halkın düzen içinde çalışmasını baştakiler sağlar.

Devamı

 • *** ayağında donu yok, fesleğen ister (takar) başına
  yoksulluğuna bakmayarak süs ve gösteriş yapmak ister.
 • *** ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin
  hastalıktan korunmak istiyorsak ayağımızı sıcak, başımızı serin tutmalı, olur olmaz şeyleri sıkıntı konusu yapmamalı, geniş yürekli olmalıyız.
 • *** ayak almadık taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz
  insan, yaşamı boyunca çeşitli engellerle ve güçlüklerle karşılaşır.
 • *** azıcık aşım, ağrısız (kaygısız) başım
  derdim olmasın da başka bir şey istemem.
 • *** baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta
  kişi talihsiz olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz.
 • *** balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir
  insan, tedbirsizliği yüzünden bir felakete uğradıktan ve iş işten geçtikten sonra neden şöyle yapmadım, neden böyle yapmadım diye üzülür.
 • *** balık baştan avlanır
  bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri elde etmek gerekir.
 • *** balık baştan kokar
  bir işte aksaklık başta olanlardan kaynaklanır.
 • *** baş ağır gerek, kulak sağır
  kişi ağırbaşlı olmalı ve dedikoduları dinlememelidir.
 • *** baş başa bağlı, baş da şeriata (yasaya, padişaha)
  biz yöneticinin buyruğu altındayız ama yönetici de toplum için konulmuş olan kanunlar ne diyorsa onu uygular, onun dışına çıkamaz.
 • *** baş dille tartılır
  kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.

Devamı

 • *** baş kes yaş kesme
  ağaç kesmek, insan öldürmek kadar büyük bir suçtur.
 • *** baş kırılır (yarılır) fes (börk) içinde, kol kırılır yen (kürk) içinde
  aile içindeki, arkadaşlar arasındaki uyuşmazlıklar yabancılara duyurulmamalıdır.
 • *** baş nereye giderse ayak da oraya gider
  küçükler büyüklerin izinde gider, her işte onları örnek tutarlar.
 • *** baş ol da eşek başı (soğan başı) ol
  en önemsiz işlerde bile baş olmak, buyruk altında bulunmaktan iyidir.
 • *** baş ol da istersen soğan başı ol
  küçük bir işte de olsa başta olmak önemlidir.
 • *** baş olan boş olmaz
  1) bir yerde baş olan kimse taşıdığı değer dolayısıyla o yere gelmiştir; 2) işbaşındaki kişinin işi daima çoktur.
 • *** baş sağlığı, dünya varlığı
  en büyük zenginlik, beden sağlığıdır.
 • *** baş sallamakla kavuk eskimez
  bir kimsenin suyuna gitmekten, söylediklerine “evet, peki” demekten zarar gelmez.
 • *** baş yastığı baş derdini bilmez
  insanın derdi içindedir, en yakını bile onu anlamaz.
 • *** başa gelen çekilir
  çaresiz durumlara düşüldüğünde insan kendini üzüntüye kaptırmayıp bu durumlara sabır göstermelidir.
 • *** başa gelmeyince bilinmez
  başına bir felaket gelmeyen, başkasına gelen felaketin ne denli acı olduğunu gereği gibi anlayamaz.
 • *** başa yazılan gelir
  kişi, kaderi ne ise onu görür.
 • *** başın başı var, başın da başı var
  toplum içinde hiç kimse başına buyruk değildir, başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş vardır.
 • *** başın sağlığı, dünyanın varlığı
  dünyanın en büyük zenginliği, beden sağlığından başka bir şey değildir.
 • *** başına gelen başmakçıdır
  başından bir iş geçmiş olan kimse o işte deneyimli olur, uğradığı zarara bir daha uğramamak için önlem alır.
 • *** başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğu eksik etmez (etmesin)
  başına tecrübesiz yönetici getirenler, onun yaratacağı sıkıntı ve zararları çekmeye hazır olmalıdır.
 • *** berber berbere benzer ama başın Allah’a emanet
  kendisini uzman olarak gösteren her kişiye güvenilmemelidir, malınızı canınızı tehlikeye sokabilir.
 • *** bin işçi, bir başçı
  her işe, baş olacak bir kimse gerekir.
 • *** bir baş soğan bir kazanı kokutur
  kötü bir kişi, kötü bir davranış, kötü bir söz büyük bir topluluğun huzurunu bozmaya yeter.
 • *** bir başa bir göz yeter
  azla yetinmek gerekir.

Devamı

 • *** bir sürçen atın başı kesilmez
  şimdiye kadar sizi memnun etmiş olan kişi bir kez yanlış iş yaptığında kendisine hemen ağır ceza verilmemelidir.
 • *** bizim gelin bizden kaçar, tutar ellere başını açar
  bize yabancı duran yakınımız, dostumuz, akrabamız başkalarına rahatça, içtenlikle yardım eder.
 • *** böyle başa böyle tıraş
  kişi nasıl birisiyse ona uygun biçimde davranılır.
 • *** bükemediğin eli öp başına ko
  düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.
 • *** büyük başın derdi büyük olur
  büyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur.
 • *** çerçi başındakini satar
  satıcı elinde neyi varsa satar.
 • *** dağ başına harman yapma, savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için
  yapacağın iyi bir işi, sonunu hesaplamadan yapma.
 • *** dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir
  dağ başında kışın fırtına eksik olmadığı gibi kişinin yaşamında da yıpratıcı olaylar eksik olmaz.
 • *** dağ başından duman eksik olmaz
  büyük adamların, büyük iş yapanların her zaman üzüntüleri, sıkıntıları vardır.
 • *** dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer
  evleneceği kişiyi seçmekte çok titizlik gösteren kimse, çoğu kez istemediği, beğenmediği bir kişiye düşer.

Devamı

 • *** değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan
  karı koca gibi, iş ortağı gibi birlikte yaşayacak, birlikte iş görecek kimseler arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır.
 • *** deli ile çıkma yola, başına getirir bela
  deli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar.
 • *** deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş
  densiz, budala ev sahibi, konuklarından çok kendini ağırlanacak konuk yerine koyar.
 • *** deliye taş atma, başını yarar
  davranışlarında çılgınlık bulunan kimseye dokunma yoksa sana öyle çılgınca saldırır ki yaptığına pişman olursun.
 • *** dertsiz baş (kul) olmaz
  derdi olmayan kimse yoktur, az çok herkesin derdi vardır.
 • *** dertsiz baş terkide gerek
  bir kişi ancak öldükten sonra dertten kurtulabilir.
 • *** dil ebsem (olsa) baş esen (esendir)
  kişi dilini tutar, her şeyi söylemezse başını belaya sokmamış olur, rahat eder.
 • *** dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim
  kişinin başına ne gelirse dilini tutmamasından gelir.
 • *** dost başa, düşman ayağa bakar
  iyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.
 • *** dostun attığı taş baş yarmaz
  dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez.
 • *** dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur
  bu dünyada tasasız olan insan yoktur.
 • *** ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane
  herkesin ölümü için bir sebep vardır.
 • *** eğilen baş kesilmez
  kusurunu anlayıp özür dileyen kişi bağışlanmalıdır.
 • *** erine göre bağla başını, tencerene göre kaynat (pişir) aşını
  davranışlarını içinde bulunduğun koşullara uydur.

Devamı

 • *** eşek kocamakla tavla başı olmaz
  anlayışsız kişi ne kadar yaşlanırsa yaşlansın baş olacak bir olgunluğa ulaşamaz.
 • *** faydasız baş mezara yaraşır
  yaşayan kimse bir işe yaramalıdır, bir işe yaramayan kimsenin ölüden farkı yoktur.
 • *** gailesiz baş, yerin altında
  herkesin bir sıkıntısı vardır, bu sıkıntılar ancak ölümle biter.
 • *** gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş
  istenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar.
 • *** gülme komşuna, gelir başına
  birinin başına gelen kötü bir durum senin de başına gelebilir.
 • *** gürültü istemeyen kazancı (bakırcı) dükkânına girmez (hırkasını başına çeker)
  kafasını dinlemek isteyen kimse, gürültülü patırtılı işlerde görev almaz.
 • *** hangi taş pekse (katıysa), başını ona vur
  kendi kusurun yüzünden zor bir duruma düştüğünde kendini suçla ve başkalarından yardım isteme.
 • *** hayır dile komşuna, hayır gele başına
  sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.
 • *** her işin (şeyin) başı sağlık
  insanın yapacağı her şey vücut sağlığına bağlıdır.
 • *** her taş baş yarmaz
  korkulan her şey tehlikeli değildir.
 • *** ısıramadığın (bükemediğin) eli öp başına ko
  düşmanını yenemiyorsan ona hoş görünmeye çalışarak kötülüğünden kendini koru.
 • *** iki baş bir kazanda kaynamaz
  ayrı ayrı düşünceleri ve kişilikleri bulunan iki kişi bir arada yaşayamaz, bir işi birlikte yapamazlar.
 • *** iki el bir baş içindir
  ancak kendi geçimini sağlayabilenler, başkalarına yardım edecek bir durumda değildir.
 • *** istenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş
  istenmeyerek yapılan işlerden kötü sonuçlar ortaya çıkar.
 • *** iş anlatılıncaya kadar baş elden gider
  kızışmış bir kavgada veya herhangi bir olayda meram anlatmaya fırsat kalmadan olacak olur.
 • *** iyilik iki baştan olur
  birbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez.
 • *** kavga bizim yorganın başına imiş
  başkaları yüzünden zarar gören kimsenin söylediği söz.
 • *** kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar
  kaynana ne kadar yumuşak huylu, ne kadar iyi davranışlı olursa olsun, her hâli gelini rahatsız eder.
 • *** kel başa şimşir tarak
  birçok gereksinimi varken gereksiz özenti ve gösterişle uğraşanlar için kullanılan bir söz.

Devamı

 • *** kel ilaç bilse kendi başına sürer
  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
 • *** kelin medarı olsa kendi başına olur
  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
 • *** kelin merhemi olsa başına sürer
  kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz.
 • *** kesilen baş yerine konmaz
  kesin olarak yapılıp sonuçlandırılan iş, eski durumuna getirilemez.
 • *** kocana göre bağla başını, harcına göre pişir aşını
  davranışlarını içinde bulunduğun koşullara uydur.
 • *** kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır (tilkicik var) baş keser
  öylesine sinsi ve kurnaz kimseler vardır ki adı zalime, haine ve kötüye çıkmış kimselerden daha tehlikelidirler.
 • *** mermer iyi taştan, iyilik iki baştan
  birbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnızca birinin iyi olması yetmez.
 • *** ne dilersen eşine o gelir başına
  sen başkaları için iyi şeyler dile ve yap ki başkaları da senin için iyi şeyler dilesin, yapsın.
 • *** sabreyle işine, hayır gelsin başına
  bir işi yaparken acele etmez, sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız.
 • *** sağ (sağlam) baş yastık istemez
  sağlam insan durup dururken yatmak istemez eğer istiyorsa hasta olduğu düşünülmelidir.

Devamı

 • *** sarımsak içli dışlı, soğan yalnız başlı
  anlaşan kimselerin birbirlerinden saklısı gizlisi yoktur, başkasıyla böyle bir yakınlık kuramamış olan tek başına kendi yaşantısı içinde kalır.
 • *** sen dost kazan, düşman ocağın başından çıkar
  sen dost kazanmanın yoluna bak, düşman kolay kazanılır.
 • *** söz var iş bitirir, söz var baş yitirir
  sözün insanlar üzerinde etkisi büyüktür; yerinde söylenen sözler işlerin yoluna girmesini sağlar, ölçüsüz ve sert söylenen sözler ise karşıdakini öfkelendirir, söyleyenin öldürülmesine bile yol açabilir.
 • *** su başından (bendinden) kesilir (bağlanır)
  bir işi, kimsenin karışamayacağı ve bozamayacağı biçimde bitirmek için yetkili kişilerin en büyüğü ile görüşüp anlaşmak gerektir.
 • *** şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar
  ne yaptığını bilmeyen kişi işi tersinden yürütmeye kalkar.
 • *** şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar
  kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.
 • *** tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün (ineğin) başlısı
  kadının saçlı olanı ile tarlanın taşlı olanı makbuldür.
 • *** tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • *** tatsız aşa su neylesin, akılsız başa söz neylesin
  işe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzetmek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak imkânsızdır.
 • *** terziye “göç” demişler, “iğnem başımda” (yanımda) demiş
  kendisine gerekli olan şeyler kolay taşınır olan kimsenin bir yerden başka yere göçmesi daha kolaydır.
 • *** tırnağın varsa başını kaşı
  hiç kimse başkasından yardım beklememeli; kendisinin olanakları varsa bir işe girişmeli, yoksa girişmemelidir.
 • *** ummadığın taş baş yarar
  küçük veya önemsiz şeyler de çoğu kez büyük etkiler yapabilir.

Devamı

 • *** vakitsiz öten horozun başını keserler
  her söz yerinde ve zamanında söylenmelidir, zamansız ve yersiz söylenen sözler büyük zararlara yol açabilir.
 • *** ya devlet başa ya kuzgun leşe
  sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır.
 • *** yabancı kuşun başı kanadı altında olur
  bir topluluğa yeni katılan kimseyi çevresi hemen aralarına almaz, o yüzden bir süre yabancılık çeker, onlardan uzak durur.
 • *** yaş kesen baş keser
  çeşit çeşit yararları olan ağacı sadece odun sağlamak için kesen insan canına kıymış gibi büyük bir suç işlemiş olur.
 • *** yazın başı pişenin, kışın aşı pişer
  1) yazın güneş altında çalışan, ailesinin kışlık ihtiyacını kazanır; 2) gençliğinde çok çalışıp varlık edinen hastalığında veya ihtiyarlığında rahat eder.
 • *** yemin etsem başım ağrımaz
  gerçek olduğuna korkmadan yemin ederim.
 • *** yılanın başı küçükken ezilir
  büyüyeceği belli olan her tehlike daha en başta önlenmeli, düşman güçlenip büyük zarar verecek duruma gelmeden tedbir alınmalıdır.
 • *** yiğit başından devlet ırak değildir
  bir gencin zengin olması her zaman beklenebilir.


Leave A Reply