Basra Nerededir? Basra Tarihi

0
Advertisement

Basra hangi ülkededir? Basra şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Irak Basra hakkında bilgi.

basraBasra; Irak’ın güneydoğusunda kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Dicle ve Fırat ırmaklarının birleşmesiyle oluşan Şat-ül-Arap üzerinde, Hamar Gölü kıyısındadır. Bağdat’ın 450 km güneydoğusunda, ülkenin 3. büyük kenti olan Basra, Bağdat Demiryolu’ nun güneydeki son istasyonudur. Kendi adıyla anılan körfeze bir kanalla bağlıdır; körfezdeki deltada oluşan tıkanmalar nedeniyle kanal sürekli taranır. Irak’ın dışsatım ürünlerinin büyük bir bölümü, Basra’dan yapılır. Kentte çıkartılan ve borularla körfezdeki Fao Kasabası’na pompalanan petrol, buradan tankerlere yüklenir. Basra çevresinde yetiştirilen hurma, kentin ikinci büyük dışsatım ürünüdür. Toprakları tarıma elverişli olan kentte pirinç, mısır, darı, arpa, buğday ekimi yapılır.

Tarih. Binbir Gece Masalları’nda adı geçen Eski Basra, bugünkü kentin 15 km uzağında Ez-Zübeyr’de, Emevi Halifesi Ömer tarafından kuruldu. Kente, üzerinde bulunduğu toprağın niteliğinden dolayı, el Basra (yumuşak, kûfeki taşı) denildi. Abbasiler döneminde (750-1258), Harun ür-Reşid‘in halifeliği sırasında. Ortadoğu’nun en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Abbasilerin zayıf düşmesi sonucunda, 13. yüzyılda Moğol saldırısına uğrayarak tümüyle yıkılan kent, bugünkü yerinde Moğol egemenliği altında yeniden kuruldu. 1508-1534 arasında Şah İsmail Safevi’nin yönetimi altına girdi, 1546’da Osmanlı İmparatorluğu’na bağlandı. 17. yüzyılda Basra’nın İngiliz, Portekiz ve Hollandalı gemicilere açılmasıyla Güney Irak’ın en büyük kenti ve tek limanı haline geldi. 1773-1776 arasında İranlıların eline geçtiyse de, Osmanlılar tarafından geri alındı, 1862’de Bağdat Vilayeti’ne bağlı mutasarrıflık merkezi (sancak) oldu. 1884’te bir vilayet olan kent, Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerce işgal edilerek askeri üs ve liman olarak kullanıldı. 1920-1932 arasında İngiliz koruması altında kaldı. İkinci Dünya Savaşı’nda, Müttefiklerin yardımları SSCB’ye, kent üzerinden ulaştırıldı. Körfez Savaşı’nda büyük yıkıma uğradı (Ocak-Mart 1991), yeniden onarıldı. Günümüzde de Irak’ın önemli limanı durumundadır.


Leave A Reply