Beden Eğitimi Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Beden Eğitimi Öğretmeni nedir? Beden Eğitimi Öğretmeni ne iş yapar, Beden Eğitimi Öğretmenliği mesleğinin özellikleri hakkında bilgi.

Beden Eğitimi Öğretmeni

İlk ve orta dereceli okullarla bazı yüksek okullar, enstitüler ve akademilerde, beden eğitimi öğretmenleri, öğrencileri bedenen eğitir ve spor çalışmalarına hazırlarlar.

Beden Eğitimi

Beden eğitimi öğretmenliği, üstün bedeni yeteneklerin yanı sıra, jimnastik alanında hem pratik, hem de teorik yönden, geniş bilgiye ihtiyaç gösteren bir uzmanlıktır. Beden eğitimi öğretmenleri, Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim enstitülerinin beden eğitimi şubelerinden yetişirler. Ancak bazı durumlarda ve beden eğitimi öğretmeni bulunmayan okullarda, beden eğitimi dersleri bir başka öğretmene devredilebilir. Beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerin fizik ve moral yeteneklerini olumlu amaçlara yönelterek geliştirmekte önemli bir rol oynar. Yalnızca çocukluk ve gençlik çağında değil, olgunluk ve yaşlılık çağında da, sağlığı ve hayat dengesini korumakta beden eğitiminin sayılamayacak kadar çok faydası vardır. Bu bakımdan bütün dünyada beden eğitimine büyük önem verilmektedir.

Advertisement

Leave A Reply