Benin Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Benin – Benin ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

benin-bayragiBENİN

Yüzölçümü: 122.622 km2.
Başkenti: Porto Novo.
Dil: Fransızca (resmi), 60 yerli dil (başlıcaları: Eve, Fon, Gu, Yoruba, Dendil).
Din: Doğal dinler (% 65), Müslümanlık (% 15), Hristiyanlık (Katolik % 18.5, Protestan).
Para birimi: 1 CFA frangı =100 santim.
Başlıca kentleri: Cotonou, Parakou, Abomey.

Batı Afrika’da devlettir. Kuzeyden Bourkina Faso ve Nijer, doğudan Nijerya, batıdan Togo, güneyden Atlas Okyanusu’nun kollarından Gine Körfezi’nin Benin koyu ile çevrilidir. Kuzey-güney doğrultusunda, Gine Körfezi’nden Nijer Irmağı’na kadar uzunluğu 558 km, genişliği kuzeyde 325 km, Atlas Okyanusu’ndaki kıyı şeridi uzunluğu 124 km’dir.

Yüzey Şekilleri; Kuzeybatıda Atakora Dağları, Bourkina Faso sınırında güneybatıya kıvrılarak Togo’ya yönelir. Bol yağış alan yağ dağların en yüksek noktası 641 m’dir. Ülke kıyıları, alçak, düz ve kumludur. Güney ucundaki sığlık kesim, batıda Togo, doğuda Nijerya’ya kadar uzanan deniz kulaklarıyla (lagünlerle) parçalanmıştır. Kilometrelerce uzunluktaki kum setinin arkasında yer alan lagünler, yalnız Cotonou ve Grand Popo’da denize açılır. Lagünlerin kuzeyindeki verimli killi toprak kuşağı, Queme ve Cuffo ırmakları tarafından ikiye bölünür. Burada yükselti, deniz düzeyinden 90 m’yi aşar. Aliada ve Abomey kentleri arasında, doğuda Nijerya sınırına kadar bataklıklar geniş al$n kaplar. Bataklık çöküntüleri, doğu-batı yönünde killi toprak kuşağını keser. Ülkenin kuzeyi, yükseklikleri 100-400 m arasında değişen yaylalarla kaplıdır. Yayla kuşağı, Abomey’in kuzeyinden kuzeybatıda Atakora Dağları’nın eteklerine kadar uzanır. Nijer Armağı’nın güneyini ve Nijer ovaları bölgesi, Nijerya sınırının batısmı içerir. Nijer Irmağı’nın kollarından Mekrou, Alibori ve Sota kuzeydoğu doğrultusunda akar. Ülkeyi kuzeyden güneye aşan Benin Irmağı (160 km) Atakra Dağları’ndan doğarak, Queme, Mono ve Cuffo lagünlerine dökülür.

Advertisement

İklimi; Benin’de iki ayrı iklim kuşağı görülür. Güneyde, sıcaklığın 25-26°C dolayında bulunduğu sıcak ve nemli bir ildim egemendir. Sıcaklığın büyük bir değişkenlik göstermediği bu kıyı bölgesinde, yağışlarda önemli farklılıklar gözlenir. Yıllık yağış tutarı Togo sınırında 813 mm dolayındayken Cotonou’da 1.325 mm’ye ulaşır. Kuzeyde Savalou’da iklim ekvatoral olmaktan çok, tropikal niteliktedir, sıcaklığın birkaç derece daha düşük olduğu bölgede yağışlı mevsim, mart-temmuz arasındadır. Bol yağış alan Atakora Dağları’nda yıllık yağış tutarı 1.300 mm’yi bulur.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar; Önceleri, güneyi tümüyle örten tropikal yağmur ormanları, günümüzde yalnızca ırmak boylarında görülür. En verimli toprakların bulunduğu bölgede, hurma ağaçları yoğundur. Yaylalar bölgesinde de hurma ağaçları yaygındır. Nijer Irmağı kıyıları dışında, ovalar bölgesindeki topraklar verimsizdir. Kuzeye doğru gidildikçe bitki örtüsü orman-savan karışımından savanlara dönüşür. Bol yağış alan Atakora Dağları’nda, sık ağaçlıklar bulunur. Doğal yaşamın zengin olduğu ülkede fil, aslan, maymun, timsah, pek çok yılan ve kuş türü yaşar. Kuzeyde doğal yaşamın korunması amacıyla ulusal parklar kurulmuştur.

Ekonomisi;
Tarım ve Hayvancılık. Temel tarımsal ürünler manyok, yerelması, mısır, sorgum, yerfıstığı, fasulye, tatlı patates, pirinç, ayrıca, kahve (güneyde), pamuk (kuzeyde) üretilir.

1 milyon baş sığır, 1.2 milyon koyun, 1.1 milyon keçi, 600 bin domuz, 22 milyon kümes hayvanı, canlı hayvan varlığını oluşturur. Yılda 25 bin ton dolaymda olan balık üretiminin, % 80’i iç sularda ve lagünlerde yapılır. Tarım altyapısının zayıflığı ve girdi kullanımının azlığı yüzünden, kuraklığın yam sıra, haşarattan da büyük üretim kayıpları doğar.

Advertisement

Endüstri. Benin’de, dış ticaretin % 60′ ı özel kesimin elinde bulunmasına karşın, endüstri sektörünün büyük bölümü devletleştirilmiştir. Özellikle, tarıma dayalı endüstrinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Palmiye yağı, şeker, çimento, başlıca endüstri dallarıdır. Bira, meşrubat ve kurutulmuş balık üretimi,yeni gelişen sektörlerdir. Şeker endüstrisi, Nijerya ile ortak yürütülür.

Doğal Kaynaklar. Başlıca doğal kaynaklar, petrol (Seme kıyılarının 16 km açığında), yılda 1.2 milyon ton ve kireç taşıdır. Ham petrol üretimi, bugün için tüketimi karşılayacak düzeydedir. Kuzeydeki nitelikli ormanlardan, yılda 4.4 milyon m3 kereste elde edilir.


Leave A Reply