Berat Kandilinin Anlamı, Fazileti ve Önemi Nedir? Berat Kandili Duası ve Hadisler

0

Berat Kandili nedir? Berat Kandili neden kutlanır? Berat Kandilinin anlamı ve fazileti nedir? Berat Kandilinde okunacak dua.

Berat Kandili Mesajları - Resimli ve Yazılı En Güzel Berat Mesaj ve Sözleri

Arka Plan Kaynak : pixabay.com

Berat Kandili, İslam dininde mübarek kabul edilen bir gecedir ve Arapça “bera’a” kelimesinden gelir, “açıklık, temizlik, arınma” gibi anlamlara gelir. Bu gece, insanların günahlarından arınma, temizlenme ve Allah’ın rahmetine sığınma için önemli bir fırsat olarak kabul edilir.

Berat Kandili, insanların geçmişte yaptıkları hataları, yanlışları, günahları hatırlayarak bu hataları telafi etmek, Allah’tan bağışlanma dilemek ve kendilerini manevi olarak arındırmak için bir fırsattır. Bu gece, insanların Allah’a yakınlaşması, O’na dua etmesi ve dualarının kabul edileceği inancıyla doludur.

Ayrıca Berat Kandili, insanların birbirlerine duydukları sevgi, saygı ve hoşgörüyü pekiştirmek, manevi bağlarını güçlendirmek ve birbirlerine dua etmek için de önemli bir fırsattır. İslam dininde, bu gece insanların günahlarından arınarak Allah’ın rızasını kazanabilecekleri, ahiret hayatı için güzel bir başlangıç yapabilecekleri bir gece olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, Berat Kandili, insanların günahlarından arınma, manevi olarak temizlenme ve Allah’a yakınlaşma fırsatı sunan önemli bir gecedir. Bu gece, insanların kendilerini ve çevrelerindeki insanları hatırlamaları, sevgi ve hoşgörü dolu bir toplumun parçası olmaları için de önemlidir.

Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gecedir. Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır:

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle ‘Mübârek’; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle ‘Beraet’; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle ‘Rahmet’, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle ‘Berae veya Sakk’ adı da verilir.

Bu gecenin beş özelliği vardır:
  1. Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.
  2. Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.
  3. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.
  4. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.
  5. Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban’ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban’ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban’ın onbeşinci günü verilmiştir.

Anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler içki düşkünleri bu gecenin faziletinden yararlanamazlar.

Berat Kandili Mesajları - Resimli ve Yazılı En Güzel Berat Mesaj ve Sözleri

Arka Plan Kaynak : pixabay.com

Bu konuyla ilgili olarak şu hadisler rivayet edilmektedir:

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118).

İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar o gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır. Fakat o geceye mahsus belirli bir namaz şekli yoktur. Nitekim Peygamber Efendimiz bu geceyi ibadetle geçirmiş ve Allah’a şöyle dua etmiştir: “Azabından affına, gazabından rızana sığınır, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamdetmekten âcizim. Sen seni senâ ettiğin gibi yticesin. ” (et-Tergib, II, 119, 120).

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizlere de şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının yarısı (Berâet gecesi) gelince: gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; ifâ vereyim. “

“Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. ” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

Berat Kandili Mesajı

Beraat Gecesi Duası 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
“ALLAHım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım,
Senden yine Sana iltica ederim.
Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim.
Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin…


Leave A Reply