Berberiler Kimdir? Berberiler Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Kuzey Afrika topraklarında yaşamakta olan bir kavim olan berberiler kimdir? berberiler’in tarihi geçmişi, kurdukları devletler ve kültürleri hakkında bilgiler.

berberi

Kuzey Afrika’ya yayılmış bîr kavimdir. Hâmî ırklar topluluğundan olmakla beraber, Sâmîler’e en yaklaşan ırklardandır.

Berberîler, Mısır dışındaki bütün Kuzey Afrika’nın yerli ahalisidir. VII. yüzyılın sonlarında başlayan Arap istilâsı Berberiler’i her gün biraz daha Araplaştırmıştır. Öyle ki bugün Fas, Cezayir, Tunus ve Libya’da Arapça konuşan halkın önemli bir bölümü Berberî asıllıdır. Dillerini koruyanlar Fas’ta , Cezayir’de (Büyük Sahra dahil) , Moritanya da , Libya’ da yaşamaktadır. Tunus’ta hemen hemen hiç kalmamıştır. Mezhepleri, bütün Kuzey Afrika kavimlerinde olduğu gibi Malikî’dir. Cezayir’ de Haricî mezhebinden olan yani Sünnî olmayan küçük bir azınlık da vardır.

Berberîler, Kuzey Afrika’da pek çok devlet ve devletçik kurmuşlardır. Bunlardan Nümidya Krallığı Akdeniz bölgesinde büyük bir önem kazandı, fakat gene önemli bir Berberî krallığı olan Moritanya gibi sonradan Roma İmparatorluğu’na katıldı. Berberîler, Bizans’tan sonra Arap hâkimiyetine geçtiler, Araplarla İspanya’ya geçerek büyük ölçüde İberya Yarımadası’na yerleştiler. Tarık ibni Ziyad da bir Berberi idi.

Advertisement

Kuzey Afrika ve İspanya’da Berberî asıllı hanedanların kurdukları devletler, tamamen Araplaşmışlardır. Bunların en önemlileri bütün Kuzey Afrika ile İberya Yarımadası’nın güney yarısını kaplayan, Hıristiyanlar ile büyük mücadelelerde bulunan Murâbıt ve Muvahhit imparatorluklarıdır. Başlıca Berberî hanedanları şunlardır:

Hammâdîler: 1014-1152 (138 yıl,) Cezayir’de.

Murâbıtlar: 1056-1147 (91 yıl) imparatorluk; Fas Cezayir, Tunus, Moritanya, Batı Sudan, Senegal, İspanya’da.

Muvahhitler: 1121-1269 (148 yıl) imparatorluk; Fas, Cezayir, Tunus, güney İspanya, Balear adalarında.

Advertisement

Merînîler: 1197-1550 (353 yıl) impara^ torluk, Fas, Cezayir’de.

Hafsîler: 1228-1574 (346 yıl) Tunus, Cezayir’de.

Abdulvâdîler = Zeyyânîler: 1239-1554 (315 yıl) Cezayir’da.

Vattâşîler: 1470-1550 (80 yıl) Fas’ta.

Advertisement

Leave A Reply