Bir Kuvvetin Bir Cisme Aktardığı Güç

0
Advertisement

Bir kuvvetin bir cisme aktardığı güç nasıl hesaplanır, örneklerle anlatımı.

Bir Kuvvetin Bir Cisme Aktardığı Güç

Bir cisme bir kuvvet etkiyince cismin daha hızlı hareket edeceğini biliyoruz. Cisme etkiyen kuvvet bir taraftan iş yaparken bir taraftan da cismin hızını artırmaktadır. Cisim hızlı hareket ettikçe de işin yapılma süresi kısalır ve dolayısıyla güç artar. O halde güç ile hız arasında bir ilişki, bir bağıntı olmalıdır. Şimdi bunu çıkaralım :

\displaystyle P=\frac{W}{t}

de \displaystyle W=F.x yazılırsa,

\displaystyle P=\frac{F.x}{t}=F.\left( \frac{x}{t} \right)

Advertisement

olur. Parantezin içindeki x/t oranı cismin ortalama hızını vereceğinden ortalama güç,

\displaystyle {{P}_{ort}}=F.{{V}_{ort}}

olur. Ancak, bu bağıntı F kuvvetinin sabit olması durumunda geçerlidir.

Örnek:

Bir cisme etkiyen 16 Newtonluk bir kuvvet, bu cisme 4 m/s lik ortalama bir hız kazandırıyor. Bu kuvvetin cisme aktardığı güç kaç watt’dır?

Çözüm:

Advertisement

Kuvvet ve hız sabit olduğundan cisme aktarılan güç de sabit olur. Buna göre \displaystyle {{P}_{ort}}=F.{{V}_{ort}} bağıntısı doğrudan doğruya uygulanabilir. O halde cisme aktarılan güç,

\displaystyle {{P}_{ort}}=F.{{V}_{ort}}

\displaystyle =16Newtonx4m/s=64Watt


Leave A Reply