Birey Nedir, Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Birey ne anlama gelir? Birey kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Birey ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

Birey Nedir – Sözlük Anlamı

*birey
1. isim Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
“Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı.” – A. Boysan
2. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri
3. mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık
4. ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert
5. toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert

*birey
Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri. Fert.
T. : âhâd İng.: individual Fr.: individuel Alm.: Einzelwesen
Biyoloji Terimleri Sözlüğü

*birey
1. Belirli bir tür içinde kimi özellikleriyle öbürlerinden ayrılan ve bölünmez bir bütünlüğü olan varlık. 2-Bir toplumu oluşturan birimlere verilen ad.
T. : fert İng.: individual Fr.: individu
Eğitim Terimleri Sözlüğü

*birey
(Lat. indiviuum, = bölünmeyen < dividere = bölünmek)(Yun. atomon = bölünmeyen kendi içinde bölünmez olan] 1-Kendine özgülüğünü yitirmeden bölünemeyen “tek” varlık. // Genel olarak her var olan bir birey olabiliceği gibi, bağımsız bir kişi olan insan da bir bireydir. 2-(Mantıkta) Bir türün kapsamı içine giren somut varlık. // Cins içinde bir çok türler vardır, her türde de her birinin kendine özgü nitelikleri olan belirsiz sayıda birey bulunur.
T. : fert Lat.: indiviuum İng.: individual Fr.: individu Alm.: Individuum Dgr.: Yun. a-tomon
Felsefe Terimleri Sözlüğü

*birey
Bir evrenin öğesi olan nesne; bir adın gösterdiği nesne. || Anl. gösterilen, değişken değeri. Krş.. özbirey.
T. : fert İng.: individual Fr.: individu Alm.: Individuum
Mantık Terimleri Sözlüğü

Advertisement

*birey
İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek canlıya verilen ad.
T. : fert İng.: individual
Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

*birey
Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri.
T. : fert İng.: individual Fr.: individu
Toplumbilim Terimleri

*birey
(anlamdaş. fert): Bir grup canlının, yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve aralarında çiftleşebilen organizmaların herbiri.
İng.: individual Fr.: individuél Alm.: Einzelwesen
Zooloji Terimleri Sözlüğü

BİRLEŞİK SÖZLER

birey oluş isim, biyoloji Yumurtanın döllenmesinden bireyin yetkin duruma gelmesine kadar geçirdiği gelişim evrelerinin bütünü, ontogenez, soy oluş karşıtı
bireyüstü 1. sıfat, felsefe Tek bir bireyi aşan
2. Genellikle fertlerin çevresini aşan, bireylerin bilincinden bağımsız olan

Advertisement


Leave A Reply